3 หน่วยงานเดินสายจัด”วันไข่โลก 2562”ยิ่งใหญ่ 3 วัน 3 รพ.แจกไข่ แลกยาเก่า

  •  
  •  
  •  
  •  
กระทรวงเกษตรฯจับมือกรมอนามัย และคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง เตรียมเดินสายจัด “งานวันไข่โลก”  3 วัน 3 โรงพยาบาลใหญ่ “ศิริราช-รามาธิบดี-จุฬาลงกรณ์” ภายใต้แนวคิด “กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย” อัดแน่นทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมบรรยายให้ความรู้ประโยชน์ไข่ไก่ พร้อมกิจกรรมแจกไข่ฟรี ยาเก่าแลกไข่ใหม่ และกระทบไหล่ศิลปินดัง เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนคนไทยด้วยการกินไข่ไก้ ชี้มีประโยชน์มากมาย
      วันที่30 กันยายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) เปิดเผยว่า ไข่ไก่เป็นอาหารโ ปรตีนที่มีคุณค่า ทางอาหารสูงมาก เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของคนทุกเพศทุกวัย ขณะเดียวกันการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อผลิตไข่ไก่ยังเป็น อาชีพหลักอาชีพหนึ่งของเกษตรกรไทย  ซึ่งสามารถผลิตไข่ไก่ได้เฉลี่ยปีล ะ 15,000 ล้านฟอง เป็นความมั่นคงทางอาหารของประเทศ และสามารถตอบสนอง ความต้องการการบริโภคของคนไทยได้อ ย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม พบว่าอัตราการบริ โภคของคนไทยยังอยู่เพียง 247 ฟองต่อคนต่อปี ซึ่งต่ำกว่าเป้าห มายปี 2561 ที่ 300 ฟองต่อคนต่อปี
                                                                       ประภัตร โพธสุธน
      “คนไทยยังคงบริโภ คไข่ไก่ต่ำกว่าหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งๆที่ไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนมาก คุณค่าและให้ประโ ยชน์มากมายต่อร่า งกาย  จึงเป็นภารกิจของ กระทรวงฯร่วมกับเอ้กบอร์ด และคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ตลอดจนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ที่จะต้องร่วมกัน รณรงค์ส่งเสริมสุ ขภาพที่ดีของประชาชนผ่านการบริโภค ไข่ไก่ ซึ่งนอกจากจะได้ผลลัพธ์ในด้านสุขภาพแล้ว ยังส่งผลพลอยได้ไ ปถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วปร ะเทศให้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนด้วย” นายประภัตร กล่าว
     ด้าน น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เอ้กบอร์ดและคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง จะใช้โอกาส “วันไข่โลก (World Egg Day)” ในการรณรงค์บริโภคไข่ไก่เป็นประจำ ทุกปี ในปี 2562 นี้ก็เช่นกัน โดยยุทธศาสตร์ไก่ ไข่ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562-2566  ยังคงตั้งเป้าการบริโภคไข่ไก่ของค นไทยไว้ที่ 300 ฟองต่อคนต่อปีภายใต้แนวคิด “กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย” ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในวงกว้าง ให้คนไทยเห็นคุณประโยชน์ในการบริโภคไข่ซึ่งมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง ม.ฮาร์เวิร์ดรองรับ ขณะที่กรมจะกำกับ ดูแลกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ของประเทศไทยซึ่งมาตรฐาน การผลิตในระดับสูง ให้ผลผลิตไข่ที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
       ขณะที่นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว่า ไข่ เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายที่อยู่คู่ครัวไทยมาช้านาน  สามารถดัดแปลงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู อีกทั้งยังมีราคา ที่ถูกกว่าเมื่อเ ปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ โดยไข่ไก่ 1 ฟอง ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี มีโปรตีน 7 กรัม และมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและการทำงานของระบบประสาท กระตุ้นการทำงานของสมอง เสริมสมาธิและความจำ
      ที่สำคัญ เลซิธินในไข่แดงยังเป็นสารตั้งต้น ของสารสื่อประสาท  ช่วยบำรุงประสาท ป้องกันหลอดเลือด แข็งตัว ป้องกันโรคหัวใจ โคลีน ช่วยเพิ่มความจำ และระบบไหลเวียนของเลือด ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ลูทีน และซีแซนทีน ป้องกันจอรับภาพเสื่อมสภาพ ช่วยบำรุงสายตาโฟเลต มีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง ธาตุเหล็ก ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง สังกะสี ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย การขาดสังกะสีทำให้เตี้ยและแคระแกรน  แคลเซียม ฟอสฟอรัส ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง วิตามินบี1 บี2 บี6 และ บี 12 ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี ช่วยให้ไขมันแตกตัวเป็นอนุภาพเล็ก ๆและไหลเวียนไปกับกระแสเลือด ป้องกันการจับตัว ของไขมันที่ผนังหลอดเลือด โดยสารอาหารเหล่า นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงช่วยบำรุงสมองในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุอีกด้วย
      ทั้งนี้ กรมอนามัยให้คำแนะนำสำหรับปริมาณไข่ที่เหมาะสมในการบริโภคสำหรับคนแต่ละช่วงวัย ดังนี้ เด็กทารกตั้งแต่อายุ 6 เดือน เริ่มให้ไข่แดงต้มสุก ½ – 1 ฟอง ผสมกับข้าวบด ในครั้งแรกควรให้ ปริมาณน้อยๆ แล้วค่อยเพิ่มปริมาณ เด็กอายุ 7-12 เดือน ให้กินไข่ต้มสุกวันละ ½ หรือ 1 ฟอง เด็กวัยก่อนเรียน อายุ 1-5 ปี เด็กวัยเรียน หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร กลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ไม่มีปัญหาไขมันในเลือดสูง สามารถกินไข่ได้วันละ 1 ฟอง ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สามารถกินไข่ได้ 3 ฟองต่อสัปดาห์ และต้องดูแลการบริโภคอาหารอย่างอื่นร่วมด้วย เลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงหรือตามคำแนะนำของแพทย์ และไม่แนะนำให้กินไข่ดิบหรือไข่ยางมะตูม เพราะไข่ดิบอาจจะปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ (Salmonella) ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้มีไข้ ท้องเสีย ย่อยยาก และร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินไปใช้ประโยชน์ได้
                                                                        เรวัติ หทัยสัตยพงศ์
         ส่วนนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภ คไข่ไก่ 300 ฟอง กล่าวว่า ปัจจุบันคณะทำงานโครงการนี้ได้รับ การแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการเพิ่ม การบริโภคไข่ไก่ ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิต ภัณฑ์ (Egg Board) กิจกรรมโรดโชว์วันไข่โลกปีนี้ ได้รับความร่วมมื ออย่างดียิ่งจากก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมอนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย ซึ่งล้วนมีความปร ารถนาดีต่อสุขภาพ ของประชาชนชาวไทย  จึงร่วมกันให้ควา มรู้สร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ของไข่ไก่ และสนับสนุนให้คน ไทยไม่พลาดโอกาสการได้รับสารอาหาร ดีๆ ที่ผลิตได้ภายในประเทศ
        “เป้าหมายการบริโ ภคไข่ไก่ 300 ฟองต่อคนต่อปีของ คนไทย จึงเป็นเป้าหมายที่มุ่งช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ ประชาชน เมื่อประชาชนในปร ะเทศแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ย่อมนำมาซึ่งคุณภ าพชีวิตและคุณภาพ สังคมที่ดีด้วย”  นายเรวัติ กล่าว
        สำหรับงานสัปดาห์ วันไข่โลก 2562 ของประเทศไทย กำหนดจัดขึ้น 3 วันใน 3 โรงพยาบาลใหญ่ ตั้งแต่ 07:00-16.00 น. ได้แก่ 1.) ร.พ.ศิริราช วันที่ 7 ต.ค. 62 ณ ชั้น 1 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนคริ นทร์ 2.) ร.พ.จุฬาลงกรณ์ วันที่ 9 ต.ค.62 ณ ชั้น 1 อาคาร 14 ชั้น เชื่อมต่อชั้น 1 อาคารคัคณางค์ และ 3.) ร.พ.รามาธิบดี วันที่ 11 ตุลาคม 62 ณ โถงชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และอาคารหลัก (อาคาร 1) ภายในงานเน้นการจัดรายการ Guru Talk โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล
        ทั้ง 3 แห่งมาบอกเล่าเรื่องราวของไข่ไก่ พร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ ร่วมเล่นเกมส์รับ รางวัล กิจกรรมแจกไข่ฟรี เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค๊ดเข้าร่วมงาน กิจกรรมยาเก่าแลก ไข่ใหม่ จำหน่ายไข่สดและไ ข่แปรรูปคุณภาพรา คาพิเศษนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้แต่ละโรงพยาบาล พร้อมกระทบไหล่ศิลปินชื่อดัง ร.พ.ศิริราชพบคุณ โยชิ มิสทิฟฟานี่ 2017 ร.พ.จุฬาลงกรณ์ พบกับคุณณัฎฐพัชร์ วิพัธครตระกูล (ปุ้ยฝ้าย AF) และ ร.พ.รามาธิบดี พบคุณนัท ทิวไผ่งาม ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังความรู้ ถามคำถามคาใจ และร่วมกิจกรรมดีๆได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
       สำหรับวันไข่โลก (World Egg Day) ริเริ่มโดย “คณะกรรมาธิการไข่นานาชาติ” หรือ “International Egg Commission” มีสมาชิกทั่วโลกก ว่า 80 ประเทศ  โดยเริ่มจัดงานวั นไข่โลกขึ้นเป็นค รั้งแรกที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อปี 2539 พร้อมกำหนดให้ทุก วันศุกร์ที่สองขอ งเดือนตุลาคมเป็น วันไข่โลก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ทุ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ