ผู้เลี้ยงไก่ไข่ปลื้ม!!ราคาหน้าฟาร์มฟองละ 3 บาท ชี้เกษตรกรอยู่ได้ ผู้บริโภคไม่เดือนร้อน

  •  
  •  
  •  
  •  

นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ชี้ราคาไข่ไก่ขละหน้าฟาร์มฟองละ 3 บาท เป็นราคาที่เหมาะในยุคนี้ ทำให้เกษตรกรอยู่ได้ ผู้บริโภคไม่เดือดร้อน หลังจากที่ผู้เลี้ยงต้องแบกภาระขาดทุนนานถึง 2 ปี วอนบางกลุ่มรู้จักพอ ถ้าไม่อยากเจอวังวนราคาตกต่ำอีก

        นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ เปิดเผยว่า ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรในปัจจุบันอยู่ที่ฟองละ 3.00 บาท เป็นราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ หลังจากเกษตรกรแบกรับภาวะขาดทุนมานานร่วม 2 ปี ขณะเดียวกัน ก็เป็นราคาที่ผู้บริโภครับได้ ถือเป็นจุดสมดุลของราคาไข่ที่ควรสร้างให้มีเสถียรภาพเช่นนี้ต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาของภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ แต่อย่างไรก็ตาม ในทุกวงการย่อมมีคนหลายประเภทปะปนกันอยู่ ขณะที่ราคาไข่มีความเหมาะสมแล้วก็ยังมีคนบางกลุ่มต้องการขอขยับราคาไข่ไก่ขึ้นอีก ซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาว


        “ขอให้เอ้กบอร์ด กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ อย่าใจอ่อนกับคนกลุ่มเล็กๆ ผมเองก็เป็นเกษตรกร เข้าใจดีว่าใครๆก็อยากมีรายได้เพิ่มกันทั้งนั้น แต่การขอขึ้นราคาไข่ไปเรื่อยๆ อาจส่งผลกระทบในภาพรวม เช่น ทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อน และจะจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มจำนวนไก่ที่เลี้ยงกระทั่งส่งผลให้ปริมาณไข่ล้นตลาดอีกครั้ง กลายเป็นวังวนของวัฎจักรราคาไข่ตกต่ำอีกรอบ เราร่วมกันแก้ปัญหามาถึงปัจจุบันที่พอมีราคาขายพ้นต้นทุนมาได้ก็น่าพอใจแล้ว ความเจ็บปวดที่ต้องขายไข่ขาดทุนมันฝังใจเราไม่อยากกลับไปเผชิญกับมันอีก” นายกสมาคมกล่าว  

       ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ต้องประสบภาวะขาดทุนสะสมต่อเนื่องนานนับ 2 ปี ส่งผลให้หลายรายติดหนี้ ไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้สิน และบางรายถึงกับต้องขายสินทรัพย์ เลิกอาชีพไป  จึงเป็นที่มาของการระดมทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนำทีมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เอ้กบอร์ด ผู้ประกอบการภาคเอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศ ตลอดจนกระทรวงพาณิชย์และผู้บริโภคที่เข้าใจและเห็นใจเกษตรกร  กระทั่งมีผลลัพธ์ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สามารถดึงราคาไข่ขึ้นให้เกษตรกรพ้นขาดทุนได้แล้วอย่างสมดุล นับแต่นี้ไปจึงควรรักษาเสถียรภาพราคาไข่ให้นิ่ง  ไม่ให้กลับไปสู่วังวนเช่นเดิมอีก
 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ