สรุปการตรวจรักษา 13 สุนัขเกรทเดนในพระบรมราชานุเคราะห์พบต้องทำการรักษาอย่างเร่งด่วน 5 ตัว

  •  
  •  
  •  
  •  

        วันที่ 23 สิงหาคม 2562  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดแถลงข่าวถึงความคืบหน้าในการให้การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายสุนัขพันธุ์เกรทเดน จำนวน 13 ตัว ที่ถูกเจ้าของปล่อยให้อดอาหาร และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และโปรดให้สุนัขทั้งหมดเข้ารับการรักษาและดูแล ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นับตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.สพ.ญ.ดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ น.สพ.นนทษิต ชุติญาณวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ณ ห้องประชุม 505 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          สำหรับสรุปการตรวจรักษาเบื้องต้น ทีมสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดแยกกลุ่มสุนัขเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เฝ้าติดตามอาการ จำนวน 8 ตัว ได้แก่ คุณเชอริล คุณเบนซิลา คุณโทโร่ คุณไบรโอนี่ คุณกาสะลอง คุณชาลี คุณบิซาโร่ และคุณหมอทรัพย์ โดยเฝ้าติดตามการดูแลสุขภาพ โภชนาการ การป้องกันและกำจัดปรสิตภายนอกและภายใน การตรวจวินิจฉัยโรคอื่น ๆ

           ส่วนกลุ่มที่ต้องทำการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยพักรักษาตัวที่ห้องสัตว์ป่วยวิกฤต จำนวน 5 ตัว ได้แก่คุณเบลล่า คุณแดรี่ คุณคิมเบอรี่่ คุณบาตู และคุณอาร์ยา สำหรับคุณเบลล่า นั้น ตรวจพบเชื้อไวรัสลำไส้อักเสบติดต่อ (canine parvo virus) ต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด การรักษา ให้สารน้ำเข้าทางเส้นเลือด ใ้ห้โปรตีนเข้าทางสายเลือด ให้ยาฉีด และแยกอยู่ในห้องปลอดเชื้อ อาการโดยรวมอยู่ในภาวะคงที่ สามารถทานอาหารได้ ขับถ่ายเป็นปกติ

          ทั้งนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดทีมสัตวแพทย์ทุกสาขา เข้าให้การดูแลและรักษาเพื่อให้สุขภาพสุนัขมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีการฟื้นตัวเร็วที่สุด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ