เสียงสะท้อนจากเด็กบ้านหนองหอย“หนูอยากเลี้ยงไก่ไข่ที่บ้าน”(คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

     หลังจากที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้ทำพิธีส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนประจำปี 2561  จัดขึ้นที่่โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 50 โรงเรียน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 15 ล้านบาท เมื่อวันนที่ 17 ธันวาคม 2561 ทำให้เด็กที่อาสาร่วมโครวการเพื่อเป็นผู้แลและเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือน 200 ตัวบอกว่า “หนูอยากไปเลี้ยงที่บ้าน” ด้วย

      ด.ญ.จริยา วงศ์ยามะ และ ด.ญ.วิภาพร แก้วเคน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1(ม.) โรงเรียนบ้านหนองหอย บอกว่า หลังที่ครูประกาศรับสมัครผู้ดูแลและเลี้ยงไกไข่ ภายใต้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน เธอตัดสินใจสมัครทันที โดยมีสัตวบาลของ ซีพีเอฟ เป็นแนะนำและอบรมให้

        หลังจากที่เลี้ยงแล้ว 1 อาทิตย์แม่ไก่ให้ไข่ รู้สึกก็สนุกดี ตื่นมาโรงเรียน มาเก็บไข่ ทำความสะอาด โรงเรือน พอได้เวลาเรียนก็ไปเรียนปกติ พอโรงเรียนเลิกเวลา 15.00 น. ก็มาให้อาหารให้แม่ไก่แถวละ 4 กก. มีทั้งหมด 4 แถว ทำให้ผูกพัน มีวามรู้ เพลิดเพลิน ตั้งใจว่า จะนำความรู้นี้ไปเลี้ยงที่บ้านด้วย เพราะที่บ้านมีอาชีพทำเกษตรผสมผสานอยู่แล้ว

       ด้าน นายอิทธิพล  พูลศรี สัตวบาล ผู้บริหารโครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันของนักเรียนและโครงการพิเศษในภาคอีสาน ของ ซีพีเอฟ บอกว่า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนประจำปี 2561 ที่่โรงเรียนบ้านหนองหอย เป็นลำดับที่ 720 ของประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้ในภาคอีสานมี 50 โครง และยังมีโครงการในสถาบันระดับอุศึกษาด้วย ที่เขาต้องรับผิด โดยครั้งแรกทาง ซีพีเอฟเป็นผู้ออกทุนทั้งหมดรวมค่าอาหารในครั้งแรก จากนั้นเมื่อไก่ให้ไข่แล้ว รายได้ส่วนนี้เพื่อหมุนเวียนและต่อยอดในเลี้ยงต่อในครั้งต่อๆไป(ฟังคลิป)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ