“กฤษฎา”จี้สร้างสถานที่พักพิงสัตว์-รพ.สัตว์ที่ดอยสะเก็ดให้เสร็จภายใน 180 วัน

  •  
  •  
  •  
  •  

“กฤษฎา” ลงพื้นที่เร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ก่อนลงมือก่อสร้างในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดก่อสร้างเสร็จจากเดิม 240 วัน ให้เหลือ 180 วัน ชี้หากโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยเหลือ เป็นที่พึ่งพิงของสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม สัตว์ด้อยโอกาส ได้มีประสิทธิภาพ

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานการก่อสร้างสถานที่พักพิงสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ฯ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมมูลนิธิ ดิ อาร์ค เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา ได้พระราชทานเงินช่วยเหลือมูลนิธิ จำนวน 50,000 บาท พร้อมทั้งพระราชทานค่ารักษาพยาบาลให้สุนัขโบตั๋น ซึ่งเป็นสุนัขเพศผู้วัย 2 ปี ที่ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ นั้น

          กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างสถานที่พักพิงสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีแนวทางสำคัญที่ต้องพิจารณาในการสร้างสถานที่พักพิงสัตว์ดังกล่าว ประกอบไปด้วย 1) การจัดสวัสดิภาพสัตว์ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักสวัสดิภาพสัตว์ 2) มีความปลอดภัยทั้งต่อสัตว์ และคนงานในศูนย์ฯ 3) การออกแบบต้องคำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมเรื่องการกำจัดน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ซากสัตว์ เป็นต้น และ 4) ประหยัด คุ้มค่า และเหมาะสมกับงบประมาณที่ใช้ดำเนินการก่อสร้าง รวมไปถึงการประหยัดพลังงาน

           สำหรับโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ก่อสร้างทั้งหมด 5 ไร่ 10 ตารางวา งบประมาณ 39.73 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม 240 วัน จะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ในเดือนมิถุนายน 2562 หากโครงการแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือ เป็นที่พึ่งพิงของสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม สัตว์ด้อยโอกาส ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสร้างความรู้เข้าใจ ปลูกจิตสำนึกให้แก่ชุมชนและสังคมให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดอีกด้วย.

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ