รำลึกกษัตริย์ผู้ทรงพระราชทานอาชีพโคนม – อ.ส.ค. สืบสานสู่อาชีพยั่งยืน

  •  
  •  
  •  
  •  

ชาวองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย.-เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พร้อมร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ ธ ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” (รัชกาลที่ 9) ด้วยความอาลัยยิ่ง  โดย อ.ส.ค. มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน  ด้วยการเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนคู่สังคมไทย  ตลอดจนมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอาชีพที่ยั่งยืน

การเลี้ยงโคนม “อาชีพโคนมพระราชทาน”  เกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่9) ที่ต้องการสร้างอาชีพใหม่ๆ ให้แก่ประชาชนชาวไทย เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และมีอาชีพที่เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพนี้ให้คงอยู่คู่เกษตรกรไทย เห็นได้จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ทรงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรให้มีรายได้และมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ   ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)   เปิดเผยว่า  ในโอกาสครบรอบ 2 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9 ) สวรรคต ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2561นี้  คณะผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค.ตลอดจนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธ ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทยด้วยความอาลัยยิ่ง  โดยอ.ส.ค. มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้วยการเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนคู่สังคมไทย  ตลอดจนมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอาชีพที่ยั่งยืน มั่นคงยิ่งขึ้นและเป็นที่ประจักรทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวอีกว่า   การเลี้ยงโคนมเป็นอีกหนึ่งพระราชดำริที่กลายมาเป็นอาชีพที่ช่วยให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงขึ้น เพราะพระองค์ทรงวางรากฐานการเลี้ยงโคนมไว้อย่างครบวงจร และสนับสนุนให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพการเลี้ยงโคนม จนนับว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานที่เปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   ซึ่งการที่พระองค์ทรงสนับสนุนการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยนั้น   ที่สำคัญยังเป็นการช่วยให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยมาจนถึงปัจจุบันด้วย

“อ.ส.ค.รวมใจชาวโคนมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ธ ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมไทย พร้อมหนุนเกษตรกรสืบสาน รักษา ต่อยอดอาชีพโคนมให้เข้มแข็งยั่งยืนตลอดไป  สิ่งที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานให้คนไทยนั้นถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  พระองค์ทรงสร้างฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คให้คนไทยมีนมกล่องแรกที่ผลิตขึ้นจากฟาร์มแห่งนี้    นับเป็นประวัติศาสตร์และจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงโคนมไทย ทำให้พสกนิกรชาวไทยได้มีนมบริโภค ซึ่งถือได้ว่านมเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการสูง และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย” ดร.ณรงค์ฤทธิ์  กล่าว

[adrotate banner=”3"]

ทั้งนี้ อ.ส.ค.ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมไว้ในแผนวิสาหกิจ 5 ปี (2560-2564) อย่างชัดเจน เช่น การสร้างความมั่นคงให้ “โคนมอาชีพพระราชทาน” ด้วยการส่งเสริมการจัดการการเลี้ยงโคนมอย่างมืออาชีพ,การสร้างแหล่งความรู้และเตรียมพร้อมผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนมอย่างครบวงจร,การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ,การวิจัยและพัฒนาฟาร์มโคนมต้นแบบโดยการใช้พลังงานทางเลือกต้นทุนต่ำ เป็นต้น

นอกกจากนี้ อ.ส.ค.ยังคงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานฯ ให้คงอยู่คู่กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยมุ่งพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งยังมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พร้อมยกระดับรายได้และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ