ไทยร่วมเอฟเอโอ ยึดเขาดินจัด”วันดื่มนมโลกปี61″

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ จับมือพันธมิต ร่วมถึงเอฟโอเอ เตรียมจัดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “นมยิ่งดื่มยิ่งดี” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561นี้ ณ สวนสัตว์ดุสิต รณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริโภคดื่มนมที่สดและคุณภาพดี

นายสรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวระหว่างแถลงข่าวการจัดงาน “วันดื่มนมโลก ประจำปี 2561” หรือ World Milk Day 2018 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า  วันดื่มนมโลก ได้กำหนดโดย FAO ให้เป็นวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดื่มนม ซึ่งรวมทั้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ต้นน้ำ ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กลางน้ำ ได้แก่ ผู้แปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม จนถึงปลายน้ำ คือ ผู้บริโภค ได้เห็นคุณค่าของนม

[adrotate banner=”3"]

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อสค. ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทยหรือ สอนท. รวมทั้ง องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ โดยพิธีเปิดงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. บริเวณประตู 1 สวนสัตว์ดุสิต

ภายในงานจะมีการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์นมใหม่ ๆ บทความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณประโยชน์ โดยเฉพาะคุณประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างสุขภาพที่เหมาะสมกับทุกวัย ตามคำขวัญที่ว่า “นมยิ่งดื่มยิ่งดี” และในงานดังกล่าวก็จะมีดารายอดนิยมที่ชื่นชอบการดื่มนมได้มาสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ต่าง ๆ ของการดื่มนมกับนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายสรวิศ กล่าวอีกว่า การดื่มนมของคนไทยในรูปของนมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที ปัจจุบันเฉลี่ย 18 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่น หรือในประเทศยุโรปและอเมริกา ซึ่งอาจเนื่องจากประเทศไทยค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม นมถือว่าเป็นอาหารที่คุณค่าทางอาหารสูงและจำเป็นต่อสุขภาพ หากคนไทยดื่มนมเพียงวันละ 1 แก้ว จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของร่างกาย รวมทั้งยังช่วยสร้างความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทยด้วยจึงขอฝากสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานวันดื่มนมโลกครั้งนี้ รวมทั้งช่วยกันรณรงค์ให้คนไทยได้ดื่มนมมาก ๆ และรับรู้ข่าวสารที่เป็นจริงเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการดื่มนมด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ