กรมปศุสัตว์ เร่งทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคปาก-เท้าเปื่อยในสุกร

  •  
  •  
  •  
  •  
 
กรมปศุสัตว์ เร่งดำเนินการจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร เพื่อการส่งออกไปยังจีน หลังร่างหลักเกณฑ์ขั้นตอนการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะจัดให้มีการประชาพิจารณ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์ด้วย ชี้ 2 จังหวัด “ลำปาง-ลำพูน” มี16 ฟาร์ม ที่มีศักยภาพแล้ว
         นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ว่า ทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ได้ดำเนินการจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งขั้นตอนการจัดทำระบบคอมพาร์เมนต์ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร ประกอบด้วย

[adrotate banner=”3″]

         การประเมินความเสี่ยงระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การเฝ้าระวังในระบบคอมพาร์ทเมนต์และพื้นที่กันชน การจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ แผนการรับมือฉุกเฉินกรณีเกิดโรคระบาด ระบบการควบคุมเคลื่อนย้าย และระบบเอกสารและการจดบันทึก เป็นต้น ซึ่งเมื่อกรมปศุสัตว์ร่างหลักเกณฑ์ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จะจัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์ด้วย
          ทั้งนี้ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน มีฟาร์มสุกรที่มีมาตรฐาน GAP และฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยที่ได้ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ รวมทั้งมีที่ตั้งของฟาร์มห่างจากปัจจัยเสี่ยง เช่น ตลาดนัดค้าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตรในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน จำนวน 16 ฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มสุกรที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยได้ในอนาคต