“ลักษณ์”ว่าราคาไข่ไก่ปรับขึ้นแล้ว แต่คนเลี้ยงยังขาดทุนฟองละ 11 สต.

  •  
  •  
  •  
  •  

“ลักษณ์”  เผยสถานการณ์ไก่ไข่และไข่ไก่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ราคาไข่ไก่ปรับตัวขึ้นแล้ว แต่ผู้เลี้ยงยังขาดฟองละ 11 สตางค์ ระบุไตรมาสที่ 1 ของปี 61  ต้นทุนตกฟองละ 2.81 บาท เกษตรกรขายได้เฉลี่ยหน้าฟาร์มฟองละ 2.70 บาท ชึ้ 3 เดือนครึ่งของปีนี้มีการเคลื่อนย้ายลูกไก่ไข่เข้าเลี้ยแล้ว15.48 ล้านตัว ขณะที่ไก่ปลอดระวาง เพียง 11.07 ล้านตัว

         นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า  คณะกรรมการฯ ได้รับทราบสถานการณ์ไก่ไข่และไข่ไก่ปัจจุบัน มีปริมาณการนำเข้าปู่-ย่าพันธุ์ (G.P.) เข้าเลี้ยงในฟาร์ม ปี 2561 แผนการเลี้ยง G.P. จำนวน 4,500 ตัว นำเข้าเลี้ยงแล้ว (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 23 เม.ย. 61) จำนวน 2,120 ตัว คิดเป็นร้อยละ 53.72 และมีปริมาณการนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ (P.S.) เข้าเลี้ยงในฟาร์ม ปี 2561 แผนการเลี้ยง P.S. จำนวน 550,000 ตัว นำเข้าเลี้ยงแล้ว (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 23 เม.ย. 61) จำนวน 197,858 ตัว คิดเป็นร้อยละ 35.98

[adrotate banner=”3″]

         นอกจากนี้ มีปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่ จากข้อมูลการเคลื่อนย้ายไก่ไข่ (Layer) เข้าเลี้ยงและปลดออกผ่านระบบ E-movement ปี 2561 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 14 เม.ย 61) มีการเคลื่อนย้ายลูกไก่ไข่เข้าเลี้ยง จำนวน 15.48 ล้านตัว และไก่ปลอดระวาง จำนวน 11.07 ล้านตัว มีปริมาณผลผลิตไข่ไก่ ปี 2561 ที่กรมปศุสัตว์คาดการณ์ว่ามีจำนวนแม่ไก่ไข่ยืนกรง จำนวน 56.84 ล้านตัว/ปี ผลผลิตไข่ไก่เฉลี่ย 45.60 ล้านฟอง/วัน

           สำหรับต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ปี 2561 ไตรมาสที่ 1 เท่ากับ 2.81 บาท การตลาดและราคา ปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 61) สถานการณ์ไก่ไข่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยฟองละ 2.70 บาท ราคาไข่ไก่ขายปลีกเบอร์ 3 เฉลี่ยฟองละ 3.25 บาท ลูกไก่ไข่ตัวละ 14 บาท ไก่สาวตัวละ 135 บาท

          ทั้งนี้ การส่งออกไข่ไก่สด ระหว่างเดือน ม.ค. – มี.ค. 61 (ไตรมาสที่ 1) มีจำนวน 58.10 ล้านฟอง มูลค่า 171.85 ล้านบาท มีประเทศคู่ค้าที่สำคัญ คือ ฮ่องกง ร้อยละ 92 และประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 8