ประกาศิต“ประยุทธ์” โรคหมาบ้าต้องหมดจากประเทศไทย

  •  
  •  
  •  
  •  

“ประยุทธ์” ยอมรับรัฐบาลให้ความสนใจกรณีปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าเป็นพิเศษ  ย้ำต้องขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโรคนี้ให้หมดไปจากประเทศไทย พร้อมสนับสนุนการผลิตยาขององค์การเภสัชกรรมของไทยมาใช้เอง

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อเวลา 12.35 น.วันที่ 6 มีนาคม 2561   ณ บริเวณหน้าห้องประชุมรอยัล ดุสิต บอลรูม เอ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกรัฐมนตรี ถึงกรณีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงนี้ว่า  รัฐบาลได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยได้พยายามดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อการแก้ไขปัญหาให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก(WHO)

[adrotate banner=”3″]

         โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนที่มีโรคอุบัติใหม่ และโรคระบาดต่าง ๆ เกิดขึ้น รวมทั้งโรคที่มีผลมาจากกรรมพันธุ์ โรคดื้อยาต้านจุลชีพ ซึ่งนับเป็นความท้าทายที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลได้พยายามเร่งรัด พร้อมสนับสนุนการผลิตยาขององค์การเภสัชกรรมของไทย ให้สามารถผลิตวัคซีนเพื่อการป้องกัน และรักษาโรคได้เพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนไทยได้มากขึ้น

ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก ทำเยนียบรัฐบาล