สทนช.ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารเพื่อสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำในวันน้ำโลก พร้อมจัดกิจกรรม Blue-Net Camp#2 พัฒนาแนวคิดเยาวชน : ร่วมรู้จัก อนุรักษ์ น้ำใต้ดิน

  •  
  •  
  •  
  •  

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นองค์กรหลักในการบริหารเพื่อสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำในวันน้ำโลก เพื่อบรรเทาวิกฤติน้ำ และเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายสหประชาชาติ  รวมถึงจัดกิจกรรม ประจำปี 2565 Blue-Net Camp#2 : สร้างความร่วมมือและพัฒนาแนวคิดโดยเยาวชน Groundwater – Making the invisible visible : ร่วมรู้จัก อนุรักษ์ น้ำใต้ดิน