“ประยุทธ์” ชี้ชัดโลกเปลี่ยนภาคต้องปรับรูปแบบ เกษตรกรต้องปรับตัวเอง…แต่ไม่ทิ้งความไทย

  •  
  •  
  •  
  •  
นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 และสัมมนารวมพลคนสร้างชาติ” ชี้ชัดภาคการเกษตรมีความสำคัญต่อประเทศมายาวนาน เป็นอาชีพหลักของคนไทย แต่เกษตรกรกว่า 25 ล้านคนยังมีรายได้ไม่เพียงพอ ระบุโลกเปลี่ยนภาคเกษตรต้องปรับรูปแบบ เกษตรกรต้องปรับตัวเอง แต่ต้องไม่ละทิ้งความเป็นไทย ขณะที่ “เฉลิมชัย” เชิญชวนมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชาติและเห็นถึงพลังของพี่น้องเกษตรกรไทย
      วันที่ 27 สิงหาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “เกษตรทางรอดของประเทศไทย” ในพิธีเปิดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 และการสัมมนารวมพลคนสร้างชาติ โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารของกระทรวงเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 9 – 10 อิมแพคเมืองทองธานี
      พลเอก ประยุทธ์  กล่าวว่า ภาคการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศมายาวนาน และเป็นอาชีพหลักของคนไทย แต่เกษตรกรกว่า 25 ล้านคนยังมีรายได้ไม่เพียงพอ รัฐบาลยังพยายามแก้ไขปัญหาทั้งระบบ รวมถึงปรับรูปแบบการเกษตร ให้มีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 
     “ตอนนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีความท้าทาย และการแข่งขันมากขึ้น ฉะนั้นไทยต้องปรับตัวเอง แต่ต้องไม่ละทิ้งความเป็นไทย และต้องอย่าให้ใครมาทำลายความเป็นไทย รัฐบาลพร้อมรับผิดชอบในการแก้ปัญหาต่างๆ แต่ขออย่าลืมว่ารัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้าง ผมต้องการสร้างความเข้าใจกับทุกคน ต้องการให้บ้านเมืองสงบ เพื่อให้เกิดการพัฒนา  ขอย้ำว่า ในความเป็นไทย ที่มีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขออย่าทำลายสิ่งเหล่านี้ และขอให้ช่วยกันนำพาลูกหลานไปสู่อนาคตที่ดีต่อไป” นายกฯ กล่าว
     ด้านนายเฉลิมชัย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก ทำให้มีการกระจายตัวของรายได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยตรง
     ดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร และทำความเข้าใจว่าเกษตรสร้างชาติได้อย่างไร และสินค้าเกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแล้ว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ