โฉมใหม่ท่องเที่ยวที่ “วโรชาฟาร์มสเตย์” กับกิจกรรมตัดเมล่อนเองสดๆในโรงเรือน

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

     “ไปเที่ยววัดม่วง ไหว้พระเสร็จ แวะเข้าที่ “วโรชาฟาร์มสเตย์” เรียนรู้กับการทำเกษตรสมัยใหม่ปลอดสารพิษ สัมผัสของจริงภายในแปลง ผักมากมายหลายชนิดในรูปแบบของเกษตรผสมผสาน รับประทานผัดไทยวโรชาสูตรโบราณ  กินอาหารญี่สดๆจากฝีมือเชพภัตตาคารดับแนวหน้าในเมืองกรุง แต่ขายในราคาในราคาชาวสวน”

      หลังจากที่ภาคการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ซบเซามานานตั้งเริ่มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา บัดนี้กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นมาแล้ว และหลายๆพื้นที่มีการปรับปรุงปรับโฉมรูปแบบใหม่ๆมาเสริมให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลับคืนมาเยือนอีกครา

     

      ดุจเดียวกับที่ “วโรชาฟาร์มสเตย์” ของ  “วโรชา จันทโชติ” เจ้าของสวนมะนาววโรชา ที่ ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ติดดานหลังวัดม่วง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่งของ จ.อ่างทองใกล้ๆกรุงเทพฯนี้เอง ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่อีกครั้ง ด้วยการสร้างเครือข่ายกับเกษตรกรในพื้นที่ เปิดสวนเมล่อนเกรดพรีเยี่ยมให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนรู้ สัมผัสจริง ตัดผลสุดในโรงเรือนขายราคาถูกกว่าท้องตลาด

     รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ “วโรชาฟาร์มสเตย์” คือหลังจากไปเที่ยววัดม่วง  ไหว้พระแล้ว แวะเข้าไปที่ “วโรชาฟาร์มสเตย์” เรียนรู้กับการทำเกษตรสมัยใหม่ปลอดสารพิษ สัมผัสของจริงภายในแปลง ผักมากมายหลายชนิดในรูปแบบของเกษตรผสมผสาน รับประทานผัดไทยวโรชาสูตรโบราณ  อาหารญี่สดๆจากเชพภัตตาคารดับแนวหน้าในเมืองกรุง แต่ขายในราคาในราคาชาวสวน

    จากนั้นไปสวนเมล่อนบริเวณใกล้เคียง มีกิจกรรมไปตัดเมล่อนเองในโรงเรียนเพื่อไปฝากคนใกล้ชิดผักผ่อนสบายๆในฟาร์มสเตย์ หรือไปเช้ากับเย็นได้ (รายละเอียดในคริป)

       สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.08-6765-6845

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ