เปิดแล้ว “ตลาดน้ำ อ.ต.ก.” ใจกลางกรุง ติดกับริมคลองบางซื่อ เน้นของดีจากทั่วไทย

  •  
  •  
  •  
  •  

อ.ต.ก. เปิด “ตลาดน้ำ” ใจกลางกรุง ติดกับริมคลองบางซื่อ ภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สะดวกสบาย มีมุมพักผ่อนริมน้ำ พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคโดยตรง เน้นสินค้าในรูปแบบวิถีไทย มีเอกลักษณ์โดดเด่น จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เปิดบริการทุกวัน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

       นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า ตลาดสด อ.ต.ก. เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในเรื่องคุณภาพของสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี จนได้รับการรับรองมาตรฐาน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ตลาด อ.ต.ก. เป็น “ตลาดสดน่าซื้อ” ระดับดีมาก และได้รับการจัดอันดับของสำนักข่าว CNN ว่าเป็นตลาดสดดีที่สุดอันดับ 4 ใน 10 ของโลก

       อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมถึงสร้างแหล่งท่องเที่ยวใจกลางกรุงแห่งใหม่ อ.ต.ก. จึงได้เปิดตลาดเพิ่มขึ้นอีกโซนหนึ่งเป็น “ตลาดน้ำ อ.ต.ก.” ซึ่งอยู่ติดกับริมคลองบางซื่อ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สะดวกสบาย และมีมุมพักผ่อนริมน้ำ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง

       สำหรับสินค้าที่ขายในตลาดน้ำ อ.ต.ก. จะเน้นสินค้าที่มาจากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรโดยตรง คัดสรรสินค้าในรูปแบบวิถีไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่น จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ที่สำคัญมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตร จำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาล สลับหมุนเวียนไป และจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกร ตลอดจนเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งตลาดน้ำแห่งนี้รองรับร้านค้าได้ไม่ต่ำกว่า 30 ร้านค้า มีสินค้าหลากหลายให้เลือกทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค

      ทั้งนี้ จากการเปิดตลาดน้ำได้ระยะหนึ่งและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งทาง อ.ต.ก. มีแนวคิดว่าต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับตลาดน้ำให้ได้รับความนิยมเทียบเท่ากับตลาดสด อ.ต.ก. รวมทั้งรองรับผู้บริโภคในรูปแบบ New Normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19 ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารตลาดน้ำเข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่และทำประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักตลาดน้ำ อ.ต.ก. แหล่งช้อปปิ้งสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานเกรดพรีเมี่ยมแห่งใหม่ใจกลางกรุง

      “ขอเชิญชวนผู้บริโภคมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าเกษตรคุณภาพได้ที่ตลาดน้ำ อ.ต.ก. เปิดบริการทุกวัน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด ซึ่งการันตีความปลอดภัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ที่สำคัญยังเป็นการสนับสนุนสินค้าไทย ช่วยเกษตรกรไทยให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศและของโลกต่อไป” นายศุภฤกษ์ กล่าวทิ้งท้าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ