เริ่มงาน”เกษตรยั่งยืน ค่ำคืนคาวบอยไนท์” ท้าลมหนาวที่เขื่อนป่าสัก

  •  
  •  
  •  
  •  

 เริ่มงาน “เกษตรยั่งยืน ค่ำคืนคาวบอยไนท์” ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิฺ ลพบุรี มีถึง 15 ธันวาคม 2562 โดยมี “มนัญญา” เดินทางเป็นประธานเปิดงาน ชี้จัดขึ้นมามุ่งส่งเสริมให้มีการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


      นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงาน “เกษตรยั่งยืน ค่ำคืนคาวบอยไนท์” ณ บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.วัฒนานิคม จ.ลพบุรี ว่า การจัดงานเกษตรยั่งยืน ค่ำคืนคาวบอยไนท์ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการการเลี้ยงโคนม – โคเนื้อ รุ่นใหม่ โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7 – 15 ธันวาคม 2562

     ทั้งนี้ทางจังหวัดลพบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรที่นับวันอาชีพนี้จะจำนวนน้อยลงทุกปี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคนม – โคเนื้อ อำเภอพัฒนานิคม จึงมีการรวมตัวเกษตรกรที่จะขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสำเร็จ เกษตรกรได้มีโอกาสเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลสู่พี่น้องประชาชนตามความต้องการและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ตรงตามเป้าหมายของรัฐบาล และสร้างโอกาสในการนำประเทศไทยสู่ครัวของโลกอีกทางหนึ่ง


      “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) มุ่งหวังให้ภาคเกษตรของไทยมีความเข้มแข็ง จึงมุ่งส่งเสริมให้มีการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ทำให้เห็นว่าภาคประชาสัมคมได้มีการร่วมมือร่วมใจกันที่จะสานต่อความเข้มแข็งด้านการเกษตร ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล ในการนำพาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป” นางสาวมนัญญา กล่าว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ