มก.จัดแอนนิเมชั่นคอนเสิร์ต”วัฒนธรรมนำไทย : สายน้ำแห่งชีวิต”ครั้งที่ 2 ชมฟรี

  •  
  •  
  •  
  •  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการนวัตกรรมมนุษยศาสตร์ “ วัฒนธรรมนำไทย : สายน้ำแห่งชีวิต” ครั้งที่ 2 ในรูปแบบ แอนนิเมชั่นคอนเสิร์ต เปิดให้เข้าชมฟรี วันที่ 26 สิงหาคม นี้ ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

          คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน และผู้สนใจ เข้าร่วมชม แอนนิเมชั่นคอนเสิร์ตวัฒนธรรมนำไทย ครั้งที่ 2 ตอน สายน้ำแห่งชีวิต ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงาน

          สำหรับแอนนิเมชั่นคอนเสิร์ตวัฒนธรรมนำไทย ครั้งที่ 2 ตอน สายน้ำแห่งชีวิต จัดขึ้นภายใต้โครงการนวัตกรรมมนุษยศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมตามลำน้ำสำคัญต่างๆของประเทศไทย ซึ่งสายน้ำนั้นมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมและเชื่อมโยงสู่ความเป็นปึกแผ่นของชนชาติไทย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำเสนอผ่านการแสดงดนตรีและศิลปะการแสดงในรูปแบบของ แอนนิเมชั่นคอนเสิร์ต ซึ่งเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่เพื่อให้ผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสสุนทรียภาพและซึมซับความเป็นไทยในมิติทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน

        การแสดงในครั้งนี้ บรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ วง KU Wind (Kasetsart University Wind Symphony) ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยม (Gold with distinction) จากการประกวดดนตรีโลก World Music Contest ถึง 2 ครั้ง คือในปี ค.ศ. 2013 และ ปี ค.ศ. 2017 แบ่งการแสดง ออกเป็น 3 องค์ ดังนี้

      องค์ที่ 1 “ลำนำสายน้ำแห่งสยาม” ประกอบด้วย บทเพลงแห่งสายน้ำ และการแสดงที่เป็นตัวแทนของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย,     องค์ที่ 2 “ศิลป์วิถีเกษตร” ประกอบด้วย การแสดงบทเพลงและการละเล่นที่ก่อกำเนิดจากวิถีเกษตรกรรม, และ
องค์ที่ 3 “สายธารอารยวัฒนธรรม” ประกอบด้วยการขับเสภา กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน และเพลงบุหลันลอยเลื่อน เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

          ผู้สนใจสามารถรับบัตรฟรีที่หน้างาน และร่วมบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุนพัฒนาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อต่อยอดการสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติให้กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประเทศไทย ได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาดนตรี” เลขที่บัญชี 069-2-43030-9 และส่งหลักฐานการชำระงินทางโทรสาร 02 561 3485 หรือ อีเมล fhumsyk@ku.ac.th (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) หรือร่วมบริจาคเงินสด ได้ที่หน้างาน