เยี่ยมชมกระบวนการผลิตไส้กรอก CP ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในเอเซีย

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

        อีกครั้งที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (มหาชน) จำกัด หรือซีพีเอฟ ได้เปิดโรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด(เครือซีพีเอฟ) ติดถนนสวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  เพื่อไปชมนวัตกรรมการผลิตไส้กรอก CP ปลอดภัยที่ทันสมัยแบบอัตโนมัติ ปลอดจากสารทาร์ และสารอันตรายต่อสุขภาพ ยืนยันการใช้โซเดียมไนไตรท์ และส่วนผสมตามมาตรฐาน อย.ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

 

                                                                                เกริกพันธุ์ ดีประเสริฐ

    การไปชมโรงงานโรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก ในครั้งนี้มี นายเกริกพันธุ์ ดีประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เป็นผู้ที่นำพาไปชมทุกขั้นตอนของการผลิตผลิตไส้กรอก CP ปลอดภัย ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเซีย

        โรงงานโรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก อยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมด 4 โรง แต่ที่เข้าชมเฉพาะโรงงานผลิตไส้กรอก CP ปลอดภัยที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยที่สุด สามารถผลิตไส้กรอก CP ปลอดภัยได้วันละ 30 ตัน ใช้บุคลากรเพียง 20 คนเท่านั้น

                                                                           การเตรียมวัตถุดิบ

        การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติที่ทันสมัยที่ว่านี้ เป็นการตอบโจทย์สำหรับยุคที่ประเทศไทบกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนกรงงานเป็นอย่างดี เนื่องลดกำลังคนได้ถึง 7 เท่าตัว หมายถึงว่า หากจากเดิมใช้พนักงาน 70 คน เมื่อใช้เทคโนโลยีนี้แล้วจะใช้บุคลากรเพียง 10 เท่านั้น และมีความารถในการผลิตเร็วกว่ากำลังคนถึง 5 เท่าตัว

                                                                              ขั้นตอนการบด

        นายเกริกพันธุ์ เล่าว่า การผลิตไส้กรอก CP ปลอดภัยนั้นมี 9 ขั้นตอนด้วยกันคือ เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบหมู 2 ส่วนไก่ 3 ส่วน จากนั้นเข้าสู่จุดรวมและตรวจสอบวัตถุเจือปน หากมีวัตถุเจือปนแม้เส้นผมเพียงเส้นสั้นๆ เครื่องตรวจสอบจะปฏิเสธ และต้องลำเลียงสู่จุดที่ตรวจใหม่อีกครั้ง

                                                                          ปรุงรส

        ขั้นตอนต่อมาคือการบดวัตถุดิบ จากนั้นสู่กระบวนการปรุงรส ก่อนเข้าขั้นตอนการบรรจุเข้าใส้กรอกหรือเข้ารูป แล้วนำไปสู่การทำให้สุกด้วยการร่มควันในอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เมื่อเสร็จขั้นตอนการลดอุณหภูมิให้เย็นลง บรรจุกแพ็คกิ้ง

บรรจุภัณฑ์

         ตรวจสอบทุกขั้นตอนของความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะในเรื่องโลหะเจือปน นำไปเก็บในโรงงาน ก่อนสู่ขั้นตอนส่งให้ลูกค้าเป็นขั้นตอนสุดท้าย

                                                                      ลำเลียงสู่โรงงานเก็บก่อนส่งให้ลูกค้า   

        ทั้งหมดนั้นดำเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบอัตโนมัต จึงรับรองว่า ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก CP ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ