สุดหลากหลายผลิตภัณฑ์ใน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า”

  •  
  •  
  •  
  •  

เปิดงานอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” เพื่อช่วยเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งนำผลผลิจสินค้ามาขายโดยตรงให้กับผู้บริโภค  โดยมี พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ เป็นประธานเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก ที่สนามธูปะเตมีย์ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

            นายมนตรี เอราวรรณ์ นายกสมาคมชาวยโสธรในฐานะผู้สนับสนุนในการจัดงาน กล่าวรายงานว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสินค้าเกษตรปลอดภัยจากท้องทุ่งมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในเมืองกรุง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งมีรายได้จากการขายสินค้าในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนเที่ยวมางาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” พบสินค้าเกษตรช่วยภัยแล้ง

        อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของการจัดงาน เนื่องด้วยกองทัพอากาศได้มีการส่งเสริมและทำกิจกรรมต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและทำแปลงทดลองในการแก้ปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกร รวมถึงได้จัดหาช่องทางการจำหน่ายแก่เกษตรกรที่มีความพร้อมทั้งสินค้าทั่วไปและการแปรรูป

      สำหรับภายในงานมีการออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรเครือข่ายกองทัพอากาศและเกษตรกรจากจังหวัดยโสธร รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตรของปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย  โดยงานจัดมาแล้วตึ้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม  และจะสิ้สุดในวันที่  9 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

          พล.อ.ต.ประสิทธิ์  กล่าวระหว่างเป้นประธานเปิดงานว่า กองทัพอากาศ โดย พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน โดยเฉพาะปัจจุบันภาคการเกษตรประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ กองทัพอากาศมีภารกิจสำคัญในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการฝนหลวง ด้วยการจัดทำฝนเทียมเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหา โดยเฉพาะปีนี้พบว่าเกิดสภาวะภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศ

นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังมีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่จัดจำหน่ายผลิตผลให้กับพี่น้องเกษตรกร นับตั้งแต่โครงการทัพฟ้าช่วยชาวนา เมื่อครั้งชาวนาประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งพี่น้องชาวนาสามารถจำหน่ายข้าวโดยตรงได้มากกว่า 140 ตันเลยทีเดียวชวนเที่ยวงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” พบสินค้าเกษตรช่วยภัยแล้ง

         ต่อมา กองทัพอากาศยังได้จัดงานใหญ่ภายใต้แนวคิด เกษตรตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ในงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา โดยการรวบรวมปราชญ์เกษตรมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปิดพื้นที่ให้พี่น้องเกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายในงาน เป็นการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำให้กับภาคเกษตรได้เป็นอย่างดีชวนเที่ยวงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” พบสินค้าเกษตรช่วยภัยแล้ง

            ทั้ง 2 งานที่กองทัพอากาศจัดขึ้น ได้ใช้พื้นที่ของสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปเตมีย์) แห่งนี้เป็นที่จัดงาน และครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้ง ที่กองทัพอากาศเล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จึงได้จัดโครงการ “กองทัพอากาศช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้ง” และจัดงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562

         ในนามกรมสวัสดิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องเกษตรกร องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จะประสบความสำเร็จในการประกอบการในการมาร่วมงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกภาคส่วน เกษตรกรเครือข่ายกองทัพอากาศ ที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานที่ท่านได้ดำเนินการอยู่ทุกท่าน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ