ยำเมล่อน” “บ้านสวนเมล่อนบ้านโพธิ์” อย่างนี้ก็อร่อยด้วย สูตรนี้ขายจานละ 80 บาท

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

       วันนี้ “บ้านสวนเมล่อนบ้านโพธิ์” ที่บ้านท่าพลับ ต.ท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ของ   “เกษตรกรรุ่นใหม่” หรือ “ยัง สมาร์ท ฟาร์มเมอร์” (Young Smart Farmer :YSF)  จ.ฉะเชิงเทรา ปคุณา บุญก่อเกื้อ” หรือ “แก้ว” ไม่เพียงแต่ปลูก จนสามารถป้อนให้สายการบินไทย และตลาดบนได้แล้ว หาก“บ้านสวนเมล่อนบ้านโพธิ์” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีร้านอาหาร และศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกเมล่อนอีกด้วย

 

     แน่นอนที่สุดเมื่อ “บ้านสวนเมล่อนบ้านโพธิ์” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้ว ย่อมมีการแปรรูปเมล่อน เมนูเด็ดของที่นี่และน่าสนใจยิ่ง เพราะหารับประทานได้ยากคือ “ยำเมล่อน” สูตร “บ้านสวนเมล่อนบ้านโพธิ์” ซึ่งเป็นฝีมือของ ปคุณา เอง ที่คิดค้นสูตรนี้นขึ้นมา

      วันหยุดพิเศษ เราพาไปดูการทำยำเมล่อน โดยมี “ทิดเป้” เจ้าของวลีดัง “อย่างนี้ก็มีด้วย” ร่วมชิมด้วย ส่วนสูตรมีอะไรบ้าง ปรุงอย่างไร ติดตามในคลิปได้เลย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ