สวนวโรชาที่เปลี่ยนไป๊!! ยกไปกลางกรุงพบในงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า”(มีคลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

           หากย้อนไปกว่า 10 ปีก่อน “สวนมะนาววโรชา” ของ “วโรชา จันทโชติ” เจ้าของสวนมะนาววโรชา ที่ ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทองเป็นที่ถูกกล่าวขานของคนในแวดวงสวนมะนาว เนื่องจากเป็นมะนาวที่มีคุณสมบัติพิเศษคือผลดก บางต้นออกผลปีละกว่า 4,000 ผล แต่ละผลเปลือกบาง น้ำเยอะ กลิ่นหอม และที่สำคัญ วโรชา เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมปลูกมะนาวบน แต่ไม่ใช้ดิน

         วันนี้สวนวโรชา ได้ขยายพื้นที่อีกแห่งในบริเวณใกล้เคียง ใช้พื้นที่กว่า 5 ไร่เนรมิตทำเป็น “วโรชาฟาร์มสเตย์” อย่างสมบูรณ์แบบ หลังวัดม่วง ซึ่งเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบสมัยใหม่ ที่เน้นด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้กันอย่างลง

       “วโรชา ฟาร์มสเตย์” จะแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ประกอบด้วย สระน้ำขนาดใหญ่  3 ไร่ สระน้ำขนาดเล็ก 2 งาน มีบ้านที่อยู่อาศัย 1 หลัง เป็นบ้านทรงไทยสวยงาม ด้านล่างเป็นศูนย์เรียนรู้ นอกจากนี้มีเรือนพักสำหรับผู้มาศึกษาดูงานอีก 1 หลัง สามารถพักได้ประมาณ 30 คน ที่สำคัญปัจจุบันใน”วโรชาฟาร์มสเตย์” กลายเป็นภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นขนาดย่อมอยู่กลางสวน ที่รสชาติไม่แพ้ภัตตาคารใหญ่ แต่ราคาบ้านๆ สวนอาณาบริเวณสวนเป็นแปลงมะนาว พืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ กว่า 50 ชนิด

        ที่สำคัญ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น.กิจกรรมของสวน“วโรชาฟาร์มสเตย์”จะถูกจำลองไปตั้งกลางกรุง ในงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า”งานนี้จะจัดขึ้น  ณ หน้าสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ติดถนนพหลโยธิน ในกองทัพอากาศดอนเมือง กรุงเทพฯ

       นอกจากสวนวโรชาแล้ว งาน“เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” จะมีกิจกรรมมากมายก อาทิ        สินค้าเกษตรอินทรีย์ ,สินค้าเกษตรปลอดภัย-ผลิตผลทางการเกษตร พืช ผัก ผลไม้,ข้าวอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จ.ยโสธร และเกษตรกรเครือข่าย ของกองทัพอากาศ ,สินค้าเกษตรแปรรูปทุกชนิด -สมุนไพร และสมุนไพรแปรรูปนวัตกรรมการเกษตรรวมถึงต้นกล้าทั้งพรรณพืชผัก และไม้ผลอย่างต้นกล้าราชาทุเรียนมาเลเซีย “มูซึชังคิง” ที่กำลังโด่งดัง และเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะในประเทศจีนในขณะนี้

        สนใจอย่าลืมพบ วโรชา จันทโชติ ตัวเป็นๆ ในงาน เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า  ณ หน้าสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ติดถนนพหลโยธิน ในกองทัพอากาศดอนเมือง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นี้

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ