นานทีปีหนพบกับ“เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า”ผลิตผลจากท้องทุ่งสู่เมืองกรุง

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

      ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับ ! สำหรับงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า”งานนี้จะจัดขึ้น  ณ หน้าสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ติดถนนพหลโยธิน ในกองทัพอากาศดอนเมือง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00-22.00 น.

        งานนี้จัดเป็นในลักษณะของการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย จึงตั้งชท่อว่างาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” ซึ่งนานาจะมีสักครั้งกับการที่เราชวนเกษตรกรขนสินค้าเกษตรปลอดภัยจากท้องทุ่งมาสู่กลางกรุง ในรูปแบบของจากผู้ปลูก หรือผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรง  อาทิ

       สินค้าเกษตรอินทรีย์ ,สินค้าเกษตรปลอดภัย-ผลิตผลทางการเกษตร พืช ผัก ผลไม้,ข้าวอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จ.ยโสธร และเกษตรกรเครือข่าย ของกองทัพอากาศ ,สินค้าเกษตรแปรรูปทุกชนิด -สมุนไพร และสมุนไพรแปรรูปนวัตกรรมการเกษตรรวมถึงต้นกล้าทั้งพรรณพืชผัก และไม้ผลอย่างต้นกล้าราชาทุเรียนมาเลเซีย “มูซึชังคิง” ที่กำลังโด่งดัง และเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะในประเทศจีนในขณะนี้

      นอกจากนี้ยังได้ชมนิทรรศการการสีข้าวอินทรีย์จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร-สินค้าเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มปลูกฮัก และเกษตรกรเครือข่ายของกองทัพอากาศเป็นต้นจึงขอเชิญชวนไปเที่ยวงานได้ทั้งชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัยในราคากันเอง ภายในงานเดียว

       งานนี้สนับสนุนการจัดงานโดย กรมสวัสดิการทหารอากาศ กองทัพอากาศและสมาคมชาวยโสธรขนาดบูธ (เต้นท์) ถ้าเกิดว่าในสนใจจะออกบูธบ้างก็ได้ ยังพอเหลืออยู่บ้างเล็กน้อย เป็นบูธขนาด  4×4 เมตร ค่าดำเนินงาน เพียงวันละ 150 บาทเท่านั้น 10 วัน 1,500 บาท

         สนใจออกร้านจำหน่ายสินค้าในงาน สอบถามรายละเอียดได้ที่-คุณมนตรี (เอ็ม) 094 6518886-คุณวารินทร์ 097 2517434 -ทิดโส โม้ระเบิด 099 2546542 ด่วนพื้นที่จำกัดครับ!

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ