ล่องแพในเขื่อนลำปาว ชมวิถีชีวิตเกษตรกรเลี้ยงปลานิลในกระชัง (คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส  กาเจ

          “สีสันโลกเกษตร” วันหยุด “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ปีนี้พาไปล่องแพในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวกับกรมประมงนำโดย “วิชาญ อิงศรีสว่าง” รองอธิบดีกรมประมง เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังที่เขื่อนลำป่าว  หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปลานิลในกระชัง ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” ของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำป่าว จำกัด

        เริ่มต้นขึ้นแพที่บริเวณท่าเรือภูสิงห์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ล่องไปเรื่อยๆ โดยมีนายราชิตร์ แก่นทอง ผู้จัดการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(เลี้ยงปลานิลในกระชัง)จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ทำหน้าที่บรรยายตลอดที่เราไปชมกิจการการเลี้ยงปลาในกระชั่งในครั้งนี้

          เดิมทีเกษตรกรที่อยู่บริเวณท่าเรือภูสิงห์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มีการเลี้ยงปลานิลในกระชังในรูปแบบของต่างคนต่างเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมจากการทำไร่มันสำปะหลัง และไร่อ้อย แต่ปัจจุบันได้หันมาทำเป็นอาชีพหลัก เพราะรายได้ดีกว่า และมีการรวมกลุ่มดำเนินกิจการในรูปวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาเป็นสหกรณ์ และการพัฒนาจนได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP และการตลาด สร้างรายได้สุทธิให้เกษตรกรตกรายละเกือบ 3 แสนบาทต่อปี (รายละเอียดในคลิป)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ