ไปมาแล้ว “คูโบต้า ฟาร์ม” อาณาจักรเกษตรยุคใหม่แห่งอาเซียน(คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส  กาเจ

      เราฝ่าเปลวแดด ก้าวขาสู่แปลงเกษตรในพื้นที่กว่า 220 ไร่ ที่ อ.บ้านถึง จ.ชลบุรี ซึ่งแลเห็นราวอาณาจักร์ หรือศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแบบสมัยใหม่ที่ครบวงจรจริงๆ และเป็นเรียนรู้เกษตรสมัยแห่งแรกของอาเซียนก็ว่า  ที่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เนรมิตขึ้นมา ภายใต้โครงการ”คูโบต้า ฟาร์ม” (KUBOTA Farm)  ที่เน้นการเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ครบวงจร และเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่อย่างแท้จริง

          “สมศักดิ์ มาอุทธรณ์”  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เล่าว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสยามคูโบต้าได้มีการพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยน ภาคการเกษตรเปลี่ยนเข้าสู่ยุคการทำการเกษตรสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรมากขึ้น ดังนั้นจึงมีการวางแนวทางในการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ล้ำสมัย เพื่อรองรับการทำเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture)

            ทั้งนี้เพื่อสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมภาคการเกษตรของไทยเข้าสู่เกษตร 4.0 ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ การนำเอาระบบ GNSS (Global navigation satellite system)  เข้ามาใช้ร่วมกับเครื่องจักรกลการเกษตรของคูโบต้า รวมทั้งนำระบบดิจิตัลเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดค่า เพื่อปรับปรุงการทำเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการฟาร์ม (Farm Management; end to end solution)

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการคูโบต้าฟาร์ม ( Kubota Farm )มาแล้ว

        สำหรับ “KUBOTA Farm” ในเฟสแรกที่จะเปิดบริการราวปี 2562นี้มี 4 โซนก่อน คือ โซนการเกษตรรายได้สูง ,โซนทำน้อย แต่มีได้มาก  โซการปลูกถั่วเหลืองอย่างมืออาชีพ  และโซนเกษตรกรแม่นยำ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เบื้องต้นผู้ที่จะเข้าไปรวมกิจกรรมหรือฝีกอบรมนั้นจะเป็นในรูปแบบของสมาชิกก่อน แต่อนาคตจะเป็นศูนย์บริการประชาชนทั่วไปที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรครบวงจร ที่เน้นปฏิบัติจริงของอาเซียนอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้เปิดโครงการ แต่มีผู้สนใจเข้าไปดูงานจำนวนมาก หากสนใจสอบถามผ่านช่องทางลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2909-1234

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ