ตามไปดูคนรุ่นใหม่เขาอะไร?ในงาน“มหกรรมรวมพลผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2”(คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

         เป็นปีที่ 2 แล้ว สำหรับงาน “มหกรรมรวมพลผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 : นวัตกรรมอาหารปลอดภัยในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนของดี 4 ภาค” หรือ Yang Smart Farmer Show Case 2จัดขึ้น  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          ภายในงานนี้มียกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การบรรยายพิเศษ การเสวนาวิชาการเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน การบรรยายสาธิตแลกเปลี่ยนและwork shop ของผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โรงเรียนอาหารปลอดภัย

         การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรปลอดภัยของเกษตรกร และการบริการตรวจสารเคมีในเลือดแก่ผู้มาร่วมงานโดยกระทรวงสาธารณสุขด้วย (ชมคลิป)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ