สัมผัสวิถีชีวิตบ้านๆที่ยังเอื้อต่อกัน ณ สวนแสวงหา

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

         ท่ามกลางความเจริญด้านวัตถุ นวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ความเป็นอยู่ผู้คนอยู่ในสังคมสมัยต้องใช้ชีวิตอย่างกระตืดรือร้น แข่งกับเวลา แข่งความก้าวหน้าของวิทยาการสมัยเพื่อความอยู่รอด ทำให้สังคมที่เคยมีความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เริ่มจืดจางหายไป ลามไปถึงสังคมชนบท ที่เคยอบอุ่นอยู่กันฉันญาติมิตรมายาวนาน กลายเป็นสังคมที่เริ่มมองถึงผลประโยชน์ จะเห็นได้จากประเพณีการลงแขก ช่วยกันและกันแทบจะมองไม่เห็น แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นและมาทดแทนสังคมพึ่งพาคืออามิสสินจ้างว่าตามเนื้องานมาแทนที

                                                                   แรงงานช่วยเหลือ

       ทว่า ที่บ้านดอนกระเบื้อง หมู่ที่ 6 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง สังคมล้อมรอบแปลงเกษตรน้อยๆ ที่มีพื้นที่อันจำกัด  ณ สวนแสวงหา นั้น ยังเห็นรอยยิ้มแก้มปริให้กันและกัน สังคมยังคงรูปแบบของการเอื้อเฟื้อที่หลงเหลือให้เห็นอยู่ คนกลุ่มหนึ่งอย่างนับถือเครือญาติ เพื่อนฟูงอย่างเหนียวแน่น มีอะไรช่วยซึ่งกันและกัน แม้บางคนที่แสดงออกถึงผลประโยชน์เกินพอดีก็ตาม

        อาทิตย์นี้“สีสันโลกเกษตร” พาสัมผัสสีสันแห่งความจริง ของวิถีชีวิตแบบบ้านๆ ณ บ้านดอนกระเบื้องแห่งนี้  (คลิ๊กดูคลิป)     

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ