มก.จัด“สงกรานต์กลางกรุง … ลั่นทุ่งบางเขน”

  •  
  •  
  •  
  •  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี  สงกรานต์กลางกรุง … ลั่นทุ่งบางเขนในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ  ถนนข้าวไรซ์เบอร์รี่ อาคารหอประชุมใหญ่ ในงานมีพิธีทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวขอพร ขบวนแห่เทพีสงกรานต์/รถบุปผชาติ ก่อพระเจดีย์ทราย กิจกรรมรื่นเริงย้อนยุค ร่วมสนุกกับอุโมงค์ละอองน้ำ การแสดงดนตรีวงเคยู แบนด์ วงรวมดาวกระจุย

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2562 โดยใช้ชื่อว่า “สงกรานต์กลางกรุง …ลั่นทุ่งบางเขน” ณ ถนนข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามสถานที่จัดงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยปีนี้ จัดขึ้นที่อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน(ด้านประตูถนนพหลโยธิน) ในวันพุธที่10 เมษายน 2562 เพื่อให้บุคลากรและนิสิตได้ร่วมสืบสาน ประเพณีอันดีงาม และสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยต่อไป พร้อมเชิญชวนผู้มาร่วมงานแต่งชุดไทยร่วมสมัย หรือ ชุดไทยย้อนยุค หรือ ผ้าไทย

          ทั้งนี้เพื่อรักษาวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาของไทยให้เป็นที่ปรากฎ  ประกอบด้วยกิจกรรมช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ดังนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.45 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 39 รูป นำโดย ดร.จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เพื่อให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตทำบุญตักบาตรร่วมกันเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย

                กระทั่งเวลา   16.00 น. ขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธชินสีห์ เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ขบวนแห่ประกอบด้วย ขบวนนางรำ ขบวนกลองยาว ขบวนแห่พระพระพุทธชินสีห์             ขบวนรถรางผู้บริหาร ขบวนรถบุปผชาติและเทพีสงกรานต์ (โดยจุดเริ่มต้นขบวนแห่อยู่ที่ หน้าลานเอนกประสงค์ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เลี้ยวแยกเคยู โฮม เข้าสู่ถนนจันทรสถิตย์ ผ่านสำนักบริการคอมพิวเตอร์              คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เลี้ยวขวาแยก    กรมประมง เลี้ยวซ้ายรอบสระน้ำฝั่งประตูพหลโยธิน เข้าสู่บริเวณหน้าเวทีจัดงานด้านหน้าหอประชุม มก. )           และนำรถบุปผชาติจอดแสดงรอบบริเวณสระน้ำหน้าหอประชุมใหญ่

          จากนั้นจะมีการประกวดแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ณ บริเวณรอบหน้าหอประชุมใหญ่ มก. จยเวลา           17.00 น. พิธีรดน้ำดำหัวขอพรบูรพาจารย์อาวุโส แสดงความกตัญญูกตเวที ได้แก่                       ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร (อายุ 100 ปี) นายอำพล เสนาณรงค์ ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ศ.เกียรติคุณ ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์  ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล นายปราโมทย์ ไม้กลัด ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รศ.ดร.วัฒนา สวรรยาธิปัตย์ และ รศ.บพิธ จารุพันธุ์

          นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมรื่นเริง “ร้อง เล่น เต้น รำ” การแสดงดนตรี วงเคยู แบนด์ และวงรวมดาวกระจุย การเล่นรดน้ำสงกรานต์กับอุโมค์ละอองน้ำ การละเล่นย้อนยุค เช่น สาวน้อยตกน้ำ ปาเป้า ชิงช้าสวรรค์ ร่วมด้วยร้านค้า ร้านอาหารต่างๆมากมาย และเวลา  18.00 น. มีการประกวดเทพีสงกรานต์ โดยผู้แทนนิสิตคณะต่างๆ และพิธีมอบรางวัลเทพีสงกรานต์ รางวัลขบวนแห่รถบุปผชาติ รางวัลก่อพระเจดีย์ทรา

            งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2562 จัดขึ้นในรูปแบบเรียบง่าย พอเพียง เปี่ยมด้วยวิถีแห่งคุณค่าวัฒนธรรมไทย ณ ถนนข้าวไรซ์เบอร์รี่ บริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของมก.และได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 อีกด้วย โดยถนนข้าวไรซ์เบอร์รี่ จะตั้งชื่อถนนเป็นการเฉพาะกิจในเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวธัญโอสถของไทยที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและมีต้นกำเนิดมาจากการปรับปรุงพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำมาซึ่งชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย โดยข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับการจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่เรียบร้อยแล้ว

ภาพ : ประชามัมพันธ์ มก.

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ