ยามเย็นที่”ไร่พลิศา”เรียนรู้เทคนิคการปลูกพืช ผักจากออสเตรเลียประยุกต์ใช้ในประเทศไทย(คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

  

         พื้นที่กว่า 170 ไร่ ถูกเนรมิตทำเป็นสวนเกษตรผสมผสานมีทั้งไม้ผล พื้นไร่ พืชสวน และพืชผักสวนครัว โดยมีการจัดระบบภายในไร่อย่างลงตัว มีทั้งสระน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ 22 ไร่ สระย่อย ร่องน้ำ ในนาม “ไร่พลิศา” ที่หมู่ 5 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และที่สำคัญไร่แห่งนี้ มีการนำเทคนิกและภูมิปัญญาของชาวออสเตรเลียมาประยุกต์ในไทยด้วย ผสมผสานกับภูมิปัญหาท้องถิ่นของไทยด้วย

         วรวุฒิ  แก้วทอง ผู้จัดการไร่พลิศา บอกว่า เจ้าของไร่จริงๆเป็นนักธุรกิจไทยไปเปิดกิจการร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะในมหานครซิดนีย์ มีทั้งหมดกว่า 10 ร้านในนามร้านอาหารไทย”ชาติไทย” แต่ด้วยเจ้าของเป็นคนที่ชอบการเกษตร จึงได้ทำสวนเกษตรที่ออสเตรเลียด้วย เพื่อนำผลผลิตมาใช้ประกอบอาหารในร้านอาหารไทย”ชาติไทย” และได้นำเทคนิคการปลูกพืช ผัก แบบฉบับของชาวออสเตรเลียมาใช้ใน”ไร่พลิศา”ด้วย

       วรวฒิ บอกอีกว่า เดิมผลผลิตที่มาจากไร่พลิศานั้น ไปส่งตลาดบนใน อ.หัวหิน โดยเฉพาะตามโรงแรมต่างๆ ตอนหลังไร่พลิศา เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และศูนย์เรียนในการปลูกพืชผักแบบออสเตรีเลีย และเรียนการเกษตรปลอดสาร ทำให้มีผู้สนใจทั้งนักศึกษา หน่วยงานของราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เกษตรกรที่สนใจเข้าชมไร่จำนานมาก ทางไร่จึงเปิดร้านอาหาร และขายผลผลิตที่มาจากไร่เอง จึงไม่สามารถผลิตพืชผลทางการให้ลูกค้าได้ จึงขายเฉพาะภายในไร่ไร่เท่านั้น (รายละเอียดในคลิป)

        สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมไร่พลิศานั้น ไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจสอบถามได้ที่ วรวุฒิ แก้วทอง โทร.081-389-0453

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ