เริ่มแล้ว “งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว”ปีนี้คึกคัก

  •  
  •  
  •  
  •  

เริ่มแล้ว “งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ประจำปี 2562” รมว.เกษตรฯเปิดงานคึกคัก ชี้ จ.ชะฌฉิงเทราเป็นแหล่งใหญ่ผลิตมะม่วงของไทยตกปีละกว่า 600 ตัน ส่งออกมีมูลค่ากว่า 42 ล้านบาทมี เผยภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงระดับเกรดส่งออก  และผลผลิตการเกษตรอีกมากมาย ทั้งสินค้าวิสาหกิจชุมชน ของดีเมืองแปดริ้ว สินค้าเกษตรปลอดภัยสูง พร้อมทั้งจัดการประกวดผลผลิตการเกษตร อาทิ มะม่วงดิบ มะม่วงสุก มะพร้าวน้ำหอม ไข่ไก่ และปลากัด

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ว่า จ.ฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งปลูกมะม่วงที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและสำคัญของประเทศ ในปี 2561 มีพื้นที่ปลูกมะม่วง 27,300 ไร่ ผลผลิตรวม 21,400 ตันต่อปี โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง และจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก และสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ ปีละกว่า 600 ตัน มีมูลค่ามากกว่า 42 ล้านบาท อีกทั้งเป็นผลผลิตที่มีการรับรองคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีตามระบบ GAP  สามารถตรวจสอบย้อนกลับ สู่แหล่งผู้ผลิตได้ อย่างไรก็ตามให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลหากมีปัญหาหรือติดขัดให้เร่งหาแนวทางเพื่อลดขั้นตอนการตรวจรับรอง GAP นอกจากนี้จะเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้ความใกล้ชิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

 

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีการส่งจำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเวียดนาม เป็นต้น ถือเป็นจังหวัดแรกๆ ที่จัดทำโครงการนำร่องการส่งออกมะม่วงไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น และมีแผนกำหนดเป้าหมายการส่งออกเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ทั้งในรูปผลสดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูป ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้และอาชีพการปลูกมะม่วงแก่เกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา จึงได้จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 2562 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในการจำหน่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วง พืชผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป และของดีเมืองแปดริ้ว ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนให้ผู้ผลิตได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ จ.ฉะเชิงเทราอีกด้วย

        นายระพี  ผ่องบุพกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถึงสถานการณ์ปริมาณผลผลิตมะม่วงของ จ.ฉะเชิงเทรา ว่า โดยทั่วไปผลผลิตมะม่วงจะออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือน พ.ย. เป็นต้นมา สำหรับช่วงเดือน เม.ย. เป็นผลผลิตมะม่วงตามฤดูกาลปกติ ซึ่งมีผลผลิตเป็นจำนวนมาก หน่วยงานราชการของ จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีการสนับสนุน ทั้งด้านการผลิต การตลาด โดยประสานงานกับห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ตลาดไท โรบินสันฉะเชิงเทรา และโรบินสันไลฟ์สไตล์ชลบุรี เพื่อจำหน่ายผลผลิตมะม่วง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตจำหน่ายเป็นของฝาก และเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค

       สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดผลผลิตการเกษตร อาทิ มะม่วงดิบ มะม่วงสุก มะพร้าวน้ำหอม ไข่ไก่ และปลากัด  การจำหน่ายผลผลิตมะม่วง และผลผลิตการเกษตรอื่น ๆ พันธุ์ไม้ สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของดีเมืองแปดริ้ว สินค้าเกษตรปลอดภัยสูง (เบอร์ 8) สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สินค้าของเกษตรกร Young Smart Farmer สินค้าอุปโภค บริโภคต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ของ จ.ฉะเชิงเทรา อาทิ จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สำนักงานตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายศรีโสธร) สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  และหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทราทุกภาคส่วน 

      พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบรางวัลและประกาศนียบัตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร (มะม่วง มะพร้าว ปลากัด และไข่ไก่) พร้อมทั้งมอบโล่ห์สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ให้แก่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จากนั้นร่วมกิจกรรมตำส้มตำมะม่วง (ลีลา) และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน อาทิ จุดจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ