สีสันวันชู ” 6 ผลิตภัณฑ์เด่น”ของนครนายกสู่ดาว (คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดลมนัส กาเจ

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนิน“โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่ง(โอทอป) ที่ลงพื้นที่บริการด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนใน ต.สาลิกา อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สินค้าโอทอปหรือสินโอทอประดับต้นให้สูงขึ้น อย่างน้อย 1 ระดับคือจากโอท็อบ 1 ดาว สู่โอทอป 2 หรือ 3 ดาว  และสามารถผลักดัน 5 ผลิตภัณฑ์ +1  “ไม้กวาด-สบู่ฟักข้าว-แปรรูปผ้าเป็นพวงกุญแจและกระเป๋า-กิ่งพันธุ์มะยงชิด-บริการโฮมสเตย์”ส่วนอีก 1 ที่กำลังดำเนินการคือ -นมควาย  ได้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว

        ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ทางผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และนักศึกษาที่ร่วมโครงการนำโดย รศ.ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลงพื้นที่และได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณพ์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธาน

         สำหรับโดครงการนี้ มี อาจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ จากสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นหัวหน้าผู้ดำเนินโครงการ และ ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นที่ปรึกษาโครงการ (ดูคลิป)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ