ไปดูของจริงแหล่งผลิตสมุนไพรใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่”ดงบัง”

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดลมนัส กาเจ

         ในระหว่างวันที่ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ลงพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อพบปะกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออก พร้อมได้จัดสัมมนาเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 2” เพื่อให้ข้อมูลกับเกษตรกรใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอทั้ง 13 ฉบับที่ไทยทำกับประเทศต่างๆ เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรไทย

          ในโอกาสนี้คณะของเรานำโดย น.ส.บุณิกา แจ่มใส่ ผู้อำนวยการวำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าไปสัมผัสและชมแหล่งเพาะปลูกสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของกลุ่มสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  ซึ่งผลิตพืชสมุนไพรวัตถุดิบส่งให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทั้งขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร เพชรสังฆาต หญ้าปักกิ่ง โดยมี นายสมัย คุณสุข ประธานที่ปรึกษากลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังให้การต้อนรับ (ดูในคลิป)

 

 

           ย้อนอดีตบ้านดงบัง กว่า 80 ปีก่อน เป็นผืนป่าใหญ่ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำนา ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นทำสวนไม้ดอกไม้ประดับ กระทั่งปี.2517 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเป็นครั้งแรก “ กลุ่มเกษตรกรดงขี้เหล็ก ” นอกจากปลูกไม้ดอกไม้ประดับแต่ด้วยผู้คนอยู่กับพรรณพืชนานาชนิด ทำให้คนชุมชนดงบังมีองค์ความรู้เรื่องสมุนไพร ยาพื้นบ้าน ประกอบกับได้รับการสนับสนุนเรื่องสมุนไพรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่เป็นโรงพยาบาลนำร่องเรื่องการแพทย์ทางเลือกและ การนำสมุนไพรมาใช้เป็นยารักษาโรคต่าง ๆ

 

          ในปี พ.ศ.2543 ชุมชนบ้านดงบังจึงได้ก่อตั้ง “ กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง ”เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนโดยใช้เกษตรอินทรีย์มาถึงวันนี้ กลายเป็นแหล่งผลิตพืชสมุนไพรเน้นเกษตรอินทรีย์ที่เป็นแหล่งใหญ่ มีกระบวนการจัดการ การปลูก ผลผลิต การกระจายรายได้ การจัดทำระบบบัญชี โดยมุ่งเน้นผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ระดับมาตรฐานสากลอีกด้วย

        เมื่อชุมชนเข้มแข็ง บ้านดงบัง จึงได้รับคัดเลือกเป็น “ หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ ” พร้อมกับพัฒนาเป็น “ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP” ของจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ