เตรียมพร้อมแล้วงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมใจร่วมจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

         นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจความเรียบร้อยการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการร่วมจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า พร้อมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้อง ว่า ตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า นั้น ในส่วนกระทรวงเกษตรฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานดังกล่าว โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยงาน ในการจัดเตรียมพื้นที่ ก่อสร้าง และติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย

        1. กรมชลประทาน รับผิดชอบการสร้างบ่อน้ำ การสร้างคลองส่งน้ำ น้ำพุ และน้ำตก ทั้งหมด 4 จุด 2. กรมวิชาการเกษตร จัดเตรียมต้นไม้ ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับในการตกแต่งบริเวณโดยรอบสถานที่จัดงานทั้งหมด รวม 3 ไร่ และ 3. กรมประมง รับผิดชอบการจัดนิทรรศการทั้งหมด 4 ศาลา ได้แก่ นิทรรศการปลาของพ่อ นิทรรศการพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเกี่ยวกับปลาไทยทั้ง 4 ภาค นิทรรศการสัตว์น้ำ และนิทรรศการเครื่องมือประมงไทยพื้นบ้าน เป็นต้น

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ที่3จากขวา) พร้อมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจความเรียบร้อยการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เตรียมจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

          โดยในวันนี้ได้เชิญผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ คือ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการจัดงานในส่วนกระทรวงเกษตรฯ โดยภายหลังจากที่ได้เข้าพื้นที่จัดงานฯ พบว่าการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปอย่างเรียบร้อย สมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการวางระบบดูแลความเรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างการจัดงานฯ ด้วย

          “ขอเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อหวนรำลึกถึงบรรยากาศ และความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมไทย รวมทั้งได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับสายน้ำ และได้ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลอีกด้วย” ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าว.

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ