กรมประมง…ชวนคนมีคู่รักร่วมกิจกรรม“ปล่อยหอยหวาน สานความรัก”-ชมอควาเรี่ยมระยองฟรีรับวันวาเลนไทน์

  •  
  •  
  •  
  •  

มีศักดิ์ ภักดีคง 

กรมประมงร่วมกับท่องถิ่น เชิญชวนนักท่องเทียวพาคู่รักร่วมกิจกรรม “ปล่อยหอยหวาน สานความรัก” ต้อนรับวาเลนไทน์ เผยเตรียมหอยหวานรอ 250 คู่ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณทรัพยากรหอยหวานและอ่นุรักษ์ทรัพยากรหอยหวานในพื้นที่ พร้อมเปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ในโอกาสพิเศษ “วันวาเลนไทน์” ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 ให้เข้าชมฟรี

       นายมีศักดิ์ ภักดีคง  อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า หอยหวานเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมในการบริโภคในประเทศไทยเป็นอย่างมาก  ซึ่งประเทศไทยพบหอยหวานเป็นจำนวนมากในเขตชายฝั่งอ่าวไทย และชายทะเลฝั่งอันดามัน ได้แก่จังหวัดระยอง จันทบุรี เพชรบุรี ระนอง ปัตตานีและนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะจังหวัดระยองหอยหวานจัดเป็นสัตว์น้ำประจำท้องถิ่นที่มีราคาค่อนข้างสูงสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่ถึงวันละ  800-1,500 บาท/ลำ ราคากิโลกรัมละ 500-650 บาท/กก.ซึ่งกรมประมงเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรหอยหวานที่สามารถสร้างรายได้ให้พี่น้องชาวประมง เกษตรกร จึงได้กำหนดแนวทางในการเพิ่มผลผลิตประชากรหอยหวาน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.ระยองได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และทำความเข้าใจกับชาวประมง เกษตรกร ในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรหอยหวาน

      นกจากนี้ยังจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขยายพันธุ์หอยหวานในบริเวณชายฝั่งทะเลโดยสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยในบริเวณชายฝั่งทะเลตลอดจนพัฒนาแหล่งทำการประมงบริเวณชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการปล่อยพันธุ์หอยหวานเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรหอยหวานในธรรมชาติเพื่อให้ได้มีการเจริญเติบโตและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

     ด้านนายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนโยบายของท่านอธิบดีกรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดระยองจึงได้ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงจังหวัดระยอง และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเพพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม“ปล่อยหอยหวาน สานความรัก” นี้ขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตำบลเพ อำเภอ  จังหวัดระยอง

     ทั้งนี้เพื่อต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ ให้คู่รักหรือนักท่องเที่ยวร่วมปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์หอยหวานโตเต็มวัยมีอายุ 8 – 12 เดือน จำนวน 250 คู่ โดยนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นคู่รักที่เข้ามาชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณงานโดยการแสกน QR CODE หรือหากท่านใดมีข้อสงสัยรายละเอียดกิจกรรมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์099 – 252 – 9613

       ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าแปรรูป และอาหารทะเลสดๆ จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลาทะเลและจากประมงพื้นบ้านระยอง อาทิ ปลาเก๋าสด ๆ ปลานวลจันทร์แดดเดียว และเมนูอาหารทะเลหลากหลายชนิด ฯลฯจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ หรืออควาเรี่ยมระยอง ในโอกาสพิเศษ “วันวาเลนไทน์” ย้ำ!!!วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดเข้าชมฟรี