สยามคูโบต้าเปิดตัวสุดไฮเทคสำหรับชาวนา“แอปฯปฏิทินเพาะปลูกข้าว”รายแรกของไทย (มีคลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย(ซ้าย)สมศักดิ์ มาอุทธรณ์ (กลาง)

สยามคูโบต้าตอกย้ำการเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต จับมือเนคเทค-สวทช. พัฒนาแอปพลิเคชันสุดไฮเทคสำหรับชาวนาไทย “ปฏิทินการเพาะปลูกข้าว” ด้วยวิธี KUBOTA Agri Solution ภายใต้ชื่อ “KAS Crop Calendar application” เพื่อเป็นคลังความรู้ที่สำคัญของเกษตรกรไทย ในการทำการเกษตรได้อย่างเข้าใจ และเห็นภาพได้ชัดเจน พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุม ทั้งการแจ้งเตือนสิ่งที่เกษตรกรต้องทำในแต่ละขั้นตอนของปฏิทินการเพาะปลูก การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตลอดจนรายงานสรุปภาพรวมการเพาะปลูก อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และได้เปิดตัวเรียบร้อย เกษตรกรไทนสารถดาน์โหลดใช้แล้วตั้งวันนี้ (8 ก.พ.62)

         ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค-สวทช.) กล่าวว่า เนคเทค-สวทช.เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากหลากหลายสาขา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนเป็นจำนวนมาก

       หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของเนคเทคคือการสร้างสรรค์เทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อสร้างเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ หรือ Precision Farming รวมไปถึงเทคโนโลยีเกษตรกรรมอัจฉริยะ หรือ Smart Agriculture  เนื่องจากเทคโนโลยีด้านการเกษตรมีโอกาสที่จะถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธภาพการทำงานให้กับเกษตรกรไทยและผลักดันให้แบรนด์ไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

สำหรับในปีนี้ เนคเทค- สวทช.ตั้งเป้าที่จะขยายแผนงานด้านเกษตรกรรมอัจฉริยะให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และล่าสุดเนคเทค-สวทช. ได้ร่วมมือกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน จำกัด ซึ่งผู้นำนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรที่คลุกคลีอยู่กับเกษตรกรมาช้านาน เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน KAS Crop Calendar ซึ่งเป็นปฏิทินการเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรไทยขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

       ด้านนายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน จำกัดกล่าวถึงรายละเอียดของการพัฒนาแอปพลิเคชัน KAS Crop Calendar ว่า เมื่อปีที่ผ่านมาสยามคูโบต้าได้พัฒนาเว็บไซต์ www.kubotasolutions.com เพื่อเป็นคลังความรู้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสืบค้น และนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด รวมทั้งเป็นช่องทางสำคัญในการนำเสนอเทคนิคต่างๆในด้านการจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งภายในเว็บไซต์ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการเพาะปลูกข้าว  ที่อยู่ในรูปแบบของปฏิทินเพาะปลูกข้าว

        ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้เข้าใจและเห็นภาพการทำเกษตรได้อย่างชัดเจน รวมถึงการนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในพื้นที่การทำเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกขั้นตอน และข้อมูลเรื่องพืช ซึ่งได้รวบรวมความรู้และเทคนิคต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐที่เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกและการวิจัย รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เพื่อตอกย้ำถึงการเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต สยามคูโบต้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปฏิทินเพาะปลูกข้าว หรือ Crop Calendar ที่เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่สำคัญในการทำการเกษตร โดยทำการพัฒนาการแสดงผลปฏิทินการเพาะปลูกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเพิ่มช่องทางการใช้ปฏิทินเพาะปลูกให้เกษตรกรได้เข้าถึงง่ายทุกที่ทุกเวลา จึงได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค-สวทช. ในการเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้น ในชื่อ KAS Crop Calendar application ซึ่งได้มีการพัฒนาในส่วนของฟังก์ชันการใช้งาน อาทิ การแจ้งเตือนสิ่งที่เกษตรกรต้องทำในแต่ละขั้นตอนปฏิทินการเพาะปลูก ซึ่งแอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การเพาะปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

        นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถเพิ่มหรือปรับขั้นตอนปฏิทินการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่หรือเทคนิคส่วนตัวได้ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถทำรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนปฏิทินการเพาะปลูก เพื่อเก็บเป็นข้อมูลและสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเพิ่มรายรับให้มากขึ้นในการทำการเพาะปลูกครั้งต่อไป การรายงานสรุป ซึ่งเกษตรกรสามารถดึงรายงานสรุปได้จากแอปพลิเคชัน ที่จะแสดงถึงภาพรวมของการเพาะปลูก เช่น วันที่เริ่มเพาะปลูกถึงวันสิ้นสุดการเพาะปลูก สรุปขั้นตอนปฏิทินเพาะปลูกทั้งหมด สรุปรายรับ รายจ่ายที่เกิดขึ้น และสรุปผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูก เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำรายงานสรุปไปพัฒนาการเกษตรของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างดีที่สุด

        “ปฏิทินเพาะปลูกข้าว หรือ Crop Calendar เป็นการยอดยอดจาก เว็บไซต์ www.kubotasolutions.com คือต่อไปเกษตรไม่ต้องไปตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับพืชที่เราปลูก เพราะแอฟฯตัวนี้จะรายผ่านหน้าจอว่า ต้นข้าวถูกแมลงศัตรูพืชทำลาย ระบบน้ำมีปัญหา ขาดปุ๋ยอะไร จะรายให้ทราทั้งหมด ปีที่แล้วเว็บไซต์ www.kubotasolutions.com มีคนเข้าถึงกว่า 4 แสนคน เกษตรกรสมัครเป็นสมาชิกกว่า 7,000 คน ปีนี้ แอปพลิเคชัน KAS Crop Calendar application หรือปฏิทินเพาะปลูกข้าว คาดว่าจะมีเกษตรกรสมัครเป็นสมาชิกต้องไม่น้อยกว่า 5,000 รายในปีนี้” นายสมศักดิ์

      สำหรับ KAS Crop Calendar application พร้อมเปิดให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่นทั้งระบบ IOS และระบบแอนดรอยด์                                 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ