ข้าวสายพันธุ์ใหม่โปรตีนสูง

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

          ผู้คนในจำนวนที่มากกว่า 750 ล้านคน พบว่าไม่ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอจากอาหารที่รับประทานและมีมากกว่าสองในสามของคนเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ในเขตที่บริโภคข้าวเป็นจำนวนมาก

          ดังนั้นจึงมีคำถามเกิดขึ้นว่า จะสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีโปรตีนเพิ่มขึ้น ได้หรือไม่?

          Herry Utomo ซึ่งเป็นศาสตราจารย์จาก Louisiana State University กล่าวว่า มีคนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกที่ต้องพึ่งพาอาศัยข้าว แต่การเข้าถึงโปรตีนของพวกเขานั้น ถูกจำกัดด้วยความพร้อมและต้นทุน ที่สำคัญ “ข้าวโปรตีนสูงสามารถใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ที่พบได้ทั่วโลก”

          Utomo และทีมงาน ได้พัฒนาข้าวสายพันธุ์โปรตีนสูง ที่ชื่อว่า ‘Frontière’ ซึ่งเปิดตัวในปี2560 เป็นสายพันธุ์ข้าวที่ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการผสมพันธุ์แบบดั้งเดิม ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจะมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 10.6 หรือมีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 จากปริมาณโปรตีนดั้งเดิม

        ที่ผ่านมาข้าวใหม่โปรตีนสูงนี้มีการวางตลาดเป็นข้าวสารโดยใช้ชื่อว่า “Cahokia”ในรัฐอิลลินอยส์

       อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้ได้สารอาหารอย่างโปรตีนเพิ่มขึ้นมักจะทำให้ผลผลิตลดลง นักวิจัยได้ทดสอบพันธุ์ข้าวโปรตีนสูงสายพันธุ์ใหม่จำนวน 20 สายพันธุ์ เพื่อดูว่ามีข้าวสายพันธุ์ใดบ้างที่ให้ผลผลิตสูง

         ข้อมูลจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าข้าวสายพันธุ์โปรตีนสูงสายพันธุ์ใหม่ ๆ ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 11-17 เมื่อเทียบกับผลผลิตของข้าวสายพันธุ์โปรตีนสูงสายพันธุ์เดิม

       Utomo กล่าวว่า ข้าวสายพันธุ์ก้าวหน้าสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ ที่ให้ผลผลิตสูงจะพร้อมสำหรับการทดสอบภาคสนามครั้งสุดท้ายก่อนปลดปล่อยสู่เกษตรกร

       ครับ กรมการข้าวของเราก็มีข้าวพันธุ์ กข 43 ที่จัดว่าเป็นข้าวเพื่อสุขภาพ เนื่องจากมีอัตราการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลต่ำ ในอนาคตอาจมีสายพันธุ์ข้าวที่มีโปรตีนสูงออกมาส่งเสริมก็ได้ครับ!

        อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190123105809.htm