ราคากลางยางพาราเปิดตลาดวันนี้ (9 ม.ค.62)ยางก้นถ้วยขยับขึ้นอีก 50 สตางค์

  •  
  •  
  •  
  •  

หมายเหตุุ: เมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 ราคากลางยางก้นถ้วยอยู่ที่ กก. 35.00 บาท

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย