ก.เกษตร ผนึกภาคเอกชน จัดงาน”Word Egg Day 2018″

  •  
  •  
  •  
  •  

นายนิวัต สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน  “Word Egg Day 2018” โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือร่วมกับภาคเอกชน สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ เตรียมจัดงานวันไข่โลก “ไข่ไก่ไม่ใช่ผู้ร้าย”  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณประโยชน์ของการบริโภคไข่ไก่ของคนทุกเพศ ทุกวัย อันจะส่งผลต่อการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยให้เพิ่มขึ้น

 
ทั้งนี้จัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นไข่ไก่ไทยได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัย   และเพื่อนำมาพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ของไทยให้เติบโตยั่งยืน  โดยสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ได้ร่วมกับ กรมปศุสัตว์คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) กรมอนามัย และศิริราชพยาบาล จัดงาน “ “Word Egg Day 2018″ขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์โรงพยาบาลศิริราช เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณประโยชน์ของการบริโภคไข่ไก่ของคนทุกเพศ ทุก
วัย อันจะส่งผลต่อการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยให้เพิ่มขึ้น

ซึ่งภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนมากมาย เช่น การให้ความรู้และประโยชน์ของไข่ไก่ นิทรรศการ และการสาธิตปรุงเมนูพิเศษจากประธานเปิดงาน นิทรรศการ “ไข่ไก่ไม่ใช่ผู้ร้าย” ชิมฟรีกว่า 20 เมนูไข่จากผู้ประกอบการ และการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับไข่โดยแพทย์และนักโภชนาการ  การจำหน่ายรายการจำหน่ายไข่ไก่ในราคาพิเศษ  เพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง (D003902) ของศิริราชมูลนิธิ เป็นต้น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ