กรมการค้าต่างประเทศเตรียมบุกนิวซีแลนด์ เจรจาขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลัง

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมนำคณะภาคเอกชนเดินทางไปเจรจาขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลัง ในประเทศนิวซีแลนด์ หวังขยายตลาด สร้างความต้องการของสินค้าให้เพิ่มขึ้น

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศมีกำหนดนำคณะผู้แทนสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ผู้เชี่ยวชาญการใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารสัตว์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รวมถึงสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ เดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2561 เพื่อเจรจาขยายตลาดมันสำปะหลังในประเทศนิวซีแลนด์ ผลักดันให้นิวซีแลนด์นำเข้ามันสำปะหลังอัดเม็ดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้เพิ่มขึ้น

“อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก อาจส่งผลกระทบกับเสถียรภาพราคามันสำปะหลังทั้งระบบได้ ดังนั้น เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกไปยังตลาดเดียว และสร้างอำนาจต่อรองทางการค้าให้กับผู้ส่งออกของไทยเพิ่มมากขึ้น ในช่วงที่ผ่านมา คต. จึงได้ดำเนินการนำคณะภาคเอกชน เดินทางไปเจรจาขยายตลาดส่งออกสินค้ามันสำปะหลังในประเทศที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ตุรกี เป็นต้น”

อย่างไรก็ดี การนำคณะเดินทางไปเจรจาขยายตลาดในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการนำเข้ามันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญการใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารสัตว์ ร่วมคณะเดินทางไปด้วย เพื่ออธิบายและแนะนำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย ซึ่งจะช่วยให้ตลาดผู้ผลิตอาหารสัตว์นิวซีแลนด์ทราบถึงคุณประโยชน์ที่โดดเด่นของมันสำปะหลัง รวมถึงทราบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์กากมันสำปะหลังอัดเม็ด (Tapioca Residual Pellet) กับมันสำปะหลังอัดเม็ด (Tapioca Pellet) จะทำให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ในนิวซีแลนด์เข้าใจและมีความต้องการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย ทำให้ผลักดันให้มีการนำเข้ามันสำปะหลังของไทยเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่งผลดีกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังว่าจะมีตลาดที่ดีรองรับ และสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายมันสำปะหลังได้อย่างต่อเนื่อง”

ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวมกว่า 4.706 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1,625.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.97 ในขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.33 (มกราคม-มิถุนายน 2560 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวม ปริมาณ5.668 ล้านตัน มูลค่า 1,385.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ : อ่านเพิ่มเติม : https://www.prachachat.net/economy/news-207795

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ