รู้ไหม แรงงานไทยไปขุดทองปีละแสนล้าน !!

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงแรงงานได้ตั้งเป้าหมายให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างมีศักยภาพและได้รับการคุ้มครองตามหลักสากลทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างการทำงาน และเมื่อเดินทางกลับประเทศเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานไทย

นอกจากนี้ยังขยายตลาดแรงงานที่มีคุณภาพให้กับแรงงานไทยอีกด้วย เนื่องจากแรงงานไทยได้รับการชื่นชมจากนายจ้างว่ามีความสามารถในการทำงาน ขยัน ตั้งใจ และทุ่มเทกับการทำงาน ซึ่งเป็นจุดแข็งของแรงงานไทยอันเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

โดยขณะนี้มีแรงงานไทยทำงานในต่างประเทศจำนวน 427,622 คน และในปี 2560 ที่ผ่านมานั้น แรงงานไทยสามารถนำรายได้ส่งกลับประเทศจำนวน 126,000 ล้านบาท

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปี 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตั้งเป้าหมายส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจำนวน 40,000 คน ซึ่งกรมการจัดหางานได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยส่งเสริมและเร่งรัดให้มีการจัดส่งให้เป็นไปตามเป้าหมายคือ 40,000 คน ใน 10 ประเทศ ได้แก่ ภูมิภาคเอเชีย 30,000 คน เป็น ไต้หวัน 20,000 คน สาธารณรัฐเกาหลี 6,000 คน ญี่ปุ่น 3,000 คน และประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า เป็นต้น 1,000 คน ภูมิภาคตะวันออกกลาง 5,000 คน เป็น อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และอื่นๆ ภูมิภาคยุโรป เป็นสวีเดน 3,000 คน ฟินแลนด์ 2,000 คน

ในส่วนของความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยกรณีไฟไหม้โรงงานในไต้หวัน เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา ทางกระทรวงแรงงาน ได้ติดตามกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและครอบครัวผู้เสียชีวิต

ซึ่งการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อวันที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ได้เข้าไปช่วยเหลือในทันที โดยการฟื้นฟูและแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น ซึ่งจากการประชุมทางไกลเพื่อหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงไทเป และญาติแรงงานไทยที่เสียชีวิต ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ญาติของแรงงานจะเดินทางไปทำพิธีทางศาสนาที่ไต้หวัน และจะนำเถ้าอัฐิมาบำเพ็ญกุศลต่อที่ประเทศไทย โดยนายจ้างจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารและค่าที่พักให้ครอบครัวญาติแรงงานไทยครอบครัวละ 4 คน คาดว่าจะใช้เวลาในการจัดการศพเป็นเวลา 5 วัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเดินทางได้ภายในวันนี้ (4 พ.ค.)

ที่มา :  ประชาชาติธุรกิจ