ธ.ก.ส. แจกแล้วมูลค่ารวมกว่า 645 ล้าน รางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัดทั่วประเทศ

  •  
  •  
  •  
  •  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีบัญชี 2564ในช่วงเดือนกันยายน 2564 ณ ธ.ก.ส. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้เพื่อมอบโชคให้แก่ลูกค้าที่ออมเงินกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค หรือเงินฝากสมุดเล่มแดงเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งนอกจากผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติแล้ว ยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล เพียงมีเงินฝากคงเหลือทุก 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์

โดยจับรางวัลในระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง ทุก ๆ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ และ 5 สิงหาคมของทุกปี และมีเงินฝากคงเหลือทุก 10,000 บาท ติดต่อกัน 7 เดือน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลในระดับประเทศอีก 1 สิทธิ์ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการเลื่อนจัดงานจากช่วงเดือนสิงหาคมมาเป็นเดือนกันยายน

    อย่างไรก็ตามลูกค้ายังคงได้รับสิทธิ์จับรางวัลตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด  อนึ่ง ปัจจุบันมีประชาชนร่วมฝากเงินกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค รวม19.29 ล้านบัญชี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น481,957ล้านบาท

    โดยการจับรางวัลในรอบนี้มีมูลค่ารางวัลจากทุกจังหวัดทั่วประเทศรวม645,992,581 บาท อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทองคำ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ธ.ก.ส.สาขาที่เปิดบัญชี.