“ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์” ศิษย์เก่ารามฯ ผงาดขึ้นตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส.คนใหม่

  •  
  •  
  •  
  •  

  ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ “ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ” รองผู้จัดการ ขี้นดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม2564 เป็นต้นไป

     นายธนารัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2506 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2531 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขาจันทบุรี

      จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิตอล ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และรองผู้จัดการด้านกลยุทธ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ