สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ (3-7 ส.ค.63)ข้าวโพดราคาลดลง

  •  
  •  
  •  
  •  
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563
 
ข้าวโพด : ราคาลดลง 
     สภาพอากาศขณะนี้อยู่ในภาวะฝนตก จึงทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตชะลอลงไปเล็กน้อย โดยราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ ลดลงจากหาบละ 540 บาท เป็นหาบละ 537 บาท 
      ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 311.0 เซนต์/บุชเชล ในพื้นที่เพาะปลูกมิตเวสท์คาดการณ์สภาพอากาศโดยรวมจะมีอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นและมีปริมาณน้ำฝนลดน้อยลง แต่ปริมาณน้ำในดินยังเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด ยกเว้นในรัฐไอโอว่า (Iowa) ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานคุณภาพข้าวโพดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) ที่ 72% เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว 
ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว 
     กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 13.95 บาท ปริมาณการซื้อขายในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีปริมาณมากขึ้น โดยที่ supply และ demand ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ทำให้ราคาทรงตัว 
      ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 876.50 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 284.7 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศบริเวณเขตมิดเวสต์ของสหรัฐฯ มีฝนตกลงมามากกว่าที่คาดไว้ และอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์เย็นและอบอุ่น 
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว 
ปลาป่น : ราคาทรงตัว 
     สถานการณ์ราคาปลาป่นสัปดาห์นี้ยังคงทรงตัว โดยฤดูกาลจับปลาต้นปีได้สิ้นสุดแล้ว ประเทศเปรูสามารถจับปลาได้ 97% ของโควต้าการจับปลาทั้งหมด ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ค่อนข้างมาก ส่วนปริมาณปลาป่นที่เหลือขายอยู่ในตลาดเปรูขณะนี้ใกล้จะหมดแล้ว ทำให้ราคาเริ่มแข็งตัวขึ้น 
    ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 35.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 33.20 บาท 
     ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 32.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท 
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว 
ข้าว : ราคาทรงตัว 
    สถานการณ์ราคาซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงตัว แต่เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวต่างประเทศปรับขึ้น โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 490 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 499 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 419 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 427 เหรียญสหรัฐฯ 
    ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคากระสอบละ 1,400 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ กระสอบละ 1,180 บาท 
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว 
สุกร : ราคาทรงตัว 
       ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 79-80 บาท โดยกรมการค้าภายในขอให้ฟาร์มคุมราคาสุกรหน้าฟาร์มไม่เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม ด้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคยังได้จัดกิจกรรมจำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูกเพื่อประชาชน โดยจะเริ่มอย่างเป็นทางการวันที่ 7 สิงหาคมนี้ เช่นเดียวกับห้างสรรพสินค้าที่ให้ความร่วมมือจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ อาทิ เทสโก้โลตัสได้จัดโปรโมชั่นหมูเนื้อแดงที่กิโลกรัมละ 125 บาท 
      ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80) 
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว 
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว 
    ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 34 บาท โดยการบริโภคเนื้อไก่ยังคงทรงตัว แต่มีปัจจัยลบจากฝนที่ตกเพิ่มขึ้น 
    ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 12.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท 
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว 
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว 
    ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ทรงตัวที่ฟองละ 2.90 บาท ด้านการบริโภคยังคงทรงตัว แต่ได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการของรัฐบาล อาทิ การลดปริมาณแม่ไก่ยืนกรงลงและการผลักดันการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ 200 ล้านฟอง ภายใน 6 เดือน 
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ