แม็คโคร ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 รับซื้อผลไม้ชาวสวนเพิ่มอีก 40%-จัด”เทศกาลผลไม้ฤดูกาล”ทุกสาขาทั่วไทย

  •  
  •  
  •  
  •  

สยามแม็คโคร จับมือกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ ลงนาม MOU รับซื้อผลไม้ฤดูกาลจากเกษตรกรในปี 2563 เพิ่มจากปีก่อน 40% หวังช่วยชาวสวนบรรเทาผลผลิตล้นตลาดจากสถานการณ์โควิด-19  พร้อมจัด “เทศกาลผลไม้ฤดูกาล ภาคตะวันออก” ขนทัพ ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ อัดแคมเปญใหญ่ เน้นไทยช่วยไทย ทุกสาขาทั่วประเทศยันถึงเดือนมิถุนายน 2563

      วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “เทศกาลผลไม้ฤดูกาล คุณภาพสด ส่งตรงจากสวน” ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร จังหวัดจันทบุรี หลังจากที่ได้มีการลงนามข้อตกลงระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้กับเครือข่ายสหกรณ์ผู้ซื้อห้างโมเดิร์นเทรด บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)ด้วย

     นางสาวมนัญญา กล่าวว่า ทางสยามแม็คโคร  ได้ร่วมลงนาม MOU รับซื้อ ผลไม้ฤดูกาลจากกษตรกรในปี 2563 เพิ่มจากเดิม 40%  ซึ่งถือเป็นแหล่งกระจายสินค้าเกษตร และสามารถบรรเทาผลผลิตล้นตลาดจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดที่จะกระจุกตัว และไม่สามารถส่งออกได้ สำหรับสินค้าจากเกษตรกรที่นำจำหน่ายภายใต้โครงการ “เทศกาลผลไม้ฤดูกาล คุณภาพสด ส่งตรงจากสวน” จัดจำหน่าย ที่ห้างสรรพสินค้า แม็คโครทุกสาขา ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2563 

        ด้านนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ตามคาดการณ์ว่า ปี 2563 ผลไม้ฤดูกาลจะมีผลผลิตจำนวนมาก และส่วนใหญ่กระจุกตัวภายในประเทศ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้การส่งออกลดลง แม็คโคร ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าส่งที่สนับสนุนผลผลิตเกษตรกรไทยมาโดยตลอด  จึงได้วางแผนการรับซื้อเพิ่มขึ้น และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับซื้อผลไม้จากชาวสวนกับสองกระทรวงหลักคือกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมจัด “เทศกาลผลไม้ฤดูกาล ภาคตะวันออก” ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยช่วยกันอุดหนุนผลผลิตชาวสวน

       “ในภาวะเช่นนี้ทุกคนต้องช่วยกัน  แม็คโครขอเป็นแรงสนับสนุนด้านการตลาดให้เกษตรกร ผ่านการรับซื้อ กระจายผลผลิต เพื่อไม่ให้เกิดภาวะล้นตลาด ราคาสินค้าตกต่ำ โดยจัดโปรโมชั่นและกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ภายในประเทศตลอดทั้งปี เริ่มจากงานเทศกาลผลไม้ฤดูกาล ภาคตะวันออก ที่จัดขึ้นในทุกสาขาของแม็คโครตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน ”นางศิริพร กล่าว


       สำหรับในปี 2563 นี้ แม็คโคร ตกลงรับซื้อผลไม้ตามฤดูกาลจากเกษตรกรในภาคต่างๆ   มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 40 %  อาทิ  เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง สละ จากสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก   ประกอบด้วย   สหกรณ์การเกษตรนายายอาม ,สหกรณ์การเกษตร เมืองขลุง, สหกรณ์การเกษตรมะขาม ,สหกรณ์การเกษตรคิชฌกูฎ,วิสาหกิจชุมชน ปัฎวี จำนวนกว่า  4,000 ตัน 

      ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดการณ์ว่า ปี 2563 ประเทศไทยจะมีปริมาณผลไม้ออกสู่ตลาด รวม 3,072,591 ตัน  โดย 84 %ของปริมาณผลไม้ทั้งหมด คือ ทุเรียน ลำไย และมังคุด  ทางแม็คโครหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ให้มีช่องทางในการจำหน่าย ขายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรม สร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวสวนของไทย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ