สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ข้าว-ข้าวโพดราคาลดลง ไข่ไก่ขยับขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

       สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2562


ข้าวโพด : ราคาลดลง

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ลดลง จากหาบละ 555 บาท เป็นหาบละ 549 บาท เนื่องจากสัปดาห์นี้มีวันหยุดต่อเนื่องจาก วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทำให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถูกสะสม และปล่อยออกสู่ตลาดหลังวันหยุดจำนวนมาก

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 436 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกหลักของสหรัฐอเมริกาขณะนี้อุณหภูมิสูงขึ้นและค่อนข้างแห้ง เพราะช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่าน มีฝนตกน้อย อาจทำให้ต้นข้าวโพดที่ยังมีรากสั้นอยู่ชะลอการเจริญเติบโตได้ แต่หากในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ฝนตกลงมา และมีอุณหภูมิต่ำลง คาดว่าจะช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดลงได้

ขณะที่บราซิลมีสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเก็บเกี่ยวข้าวโพดรุ่นที่สองอย่างต่อเนื่อง โดย INTL FCStone คาดว่าผลผลิตข้าวโพดโดยรวมของบราซิล ฤดูกาล 2018/19 จะอยู่ที่ 99.7 ล้านตัน ด้าน USDA ได้คาดการณ์ไว้ที่ 101 ล้านตัน โดยแนวโน้มราคาตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ผลผลิตถั่วเหลืองที่ออกสู่ตลาดกับปริมาณการใช้ยังคงสมดุลกัน ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 14.50 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 882.5 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 307.5 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ถั่วเหลืองราคาอ่อนตัวลง เนื่องจากสภาพอากาศในสหรัฐฯ ขณะนี้มีอุณหภูมิสูง ถั่วเหลืองที่ปลูกอยู่ยังล่าช้ากว่าปกติ และมีความเสี่ยงที่จะชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโต หากปลายสัปดาห์นี้ ฝนไม่ตกตามที่พยากรณ์อากาศคาดการณ์ไว้ ด้านอุปสงค์ National Oilseed Processors Association (NOPA)

รายงานยอดถั่วเหลืองบด (Soybean Crush) ในสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อยู่ที่ 148.843 ล้านบุชเชล ซึ่งลดลงจากเดือนก่อนหน้า และเป็นยอดที่ต่ำที่สุด นับตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2017 อีกทั้งการส่งออกถั่วเหลืองไปจีน ยังคาดว่าชะลอตัวอยู่ เนื่องจากจำนวนหมูที่ลดลงมาก ส่งผลให้ถั่วเหลืองที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ลดลงด้วย โดยแนวโน้มราคาตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น
       

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ยังมีคำสั่งซื้อปลาป่นเข้ามาอยู่ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 37.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 31.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 28.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 28.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 25.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาลดลง

ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศในสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ปรับลดลงเล็กน้อย จากตันละ 429 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 428 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาที่ตันละ 386 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,180 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,050 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคาทรงตัว

กรมปศุสัตว์ และภาคเอกชน ต่างให้ความเข้มงวดในมาตรการป้องกันโรค ASF ด้านการบริโภคเนื้อสุกรสัปดาห์นี้ทรงตัว จากภาวะฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 69-75 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,000 บาท (บวก/ลบ 68)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว


ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

เนื่องจากสัปดาห์นี้มีวันหยุดเทศกาลติดต่อกัน ทำให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตไก่ลดลง ขณะที่การบริโภคเนื้อไก่กระเตื้องขึ้น ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 37 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 14.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 25 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น

ความสำเร็จของมาตรการสร้างความสมดุล ภาวะอุปสงค์และอุปทาน ที่ทุกฝ่ายในห่วงโซ่การผลิตร่วมมือกันแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด ด้วยการปรับลดพ่อแม่พันธ์ และปลดแม่ไก่ยืนกรง ส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นจากฟองละ 2.90 บาท เป็นฟองละ 3.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ