สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ มีแต่ทรง ยกเว้นหมูราคาลดลง

  •  
  •  
  •  
  •  

          สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562


ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

      สัปดาห์นี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดต่อเนื่อง และยังคงเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 549 บาท

       ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 436.75 เซนต์/บุชเชล โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) เปิดเผยตัวเลขพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดฤดูกาล 2019/20 ของสหรัฐอยู่ที่ 91.7 ล้านเอเคอร์ ต่ำกว่าที่ได้ทำการสำรวจไว้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่ 92.8 ล้านเอเคอร์ แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ที่คาดการณ์ไว้ที่ 89.8 ล้านเอเคอร์

        ส่วนด้านสภาพข้าวโพดฤดูกาล 2019/20 ที่กำลังเติบโตอยู่ ถูกประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) 56% ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขของปีที่ผ่านมาที่ 76% อย่างไรก็ตาม คาดการณ์อากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากอุณหภูมิที่ปรับตัวสูงขึ้นและปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ คาดว่าจะช่วยให้ข้าวโพดเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

        นอกจากนี้ USDA ได้รายงานตัวเลขสต๊อกข้าวโพด ณ วันที่ 1 มิถุนายน อยู่ที่ 5,202 ล้านบุชเชล ต่ำกว่าตัวเลขของช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ที่ 5,305  หรือประมาณ 2% แนวโน้มราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่างประเทศน่าจะทรงตัว  
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

      สัปดาห์นี้กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 14.50 บาท เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดสมดุลกับความต้องการใช้

       ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 889.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 308.1 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน โดยUSDA ปรับตัวเลขคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาล 2019/20 ในสหรัฐฯ อยู่ที่ 80 ล้านเอเคอร์ ต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ที่ 84.6 ล้านเอเคอร์ โดยสภาพถั่วเหลืองอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) ที่ 54% ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 71%

       อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสต๊อกถั่วเหลือง ณ วันที่ 1 มิถุนายน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 47% อยู่ที่ 1,790 ล้านบุชเชล ถึงแม้ว่าผลลัพธ์จากการประชุมระหว่างประธานาธิบดีจีนและสหรัฐฯ จะออกมาดีและมีแนวโน้มที่จีนจะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ มากขึ้น แต่คาดว่าอุปสงค์ถั่วเหลืองจากจีนจะไม่เพิ่มขึ้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว
 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

     สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตปลาป่นในตลาดใกล้เคียงกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 37.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 31.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 28.70 บาท

      ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 28.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 25.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาทรงตัว

       ในสัปดาห์นี้ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศทรงตัว ทำให้ราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ตันละ 436 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 386 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 390 เหรียญสหรัฐฯ

        ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,220 บาท เป็นกระสอบละ 1,190 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,050 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะลดลง


สุกร : ราคาลดลง

      จากภาวะฝนตกชุกในหลายพื้นที่ตลอดสัปดาห์นี้ กอปรกับมีอาหารตามฤดูกาลออกมาเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ส่งผลให้การบริโภคเนื้อสุกรลดลง ขณะที่ปริมาณผลผลิตสุกรยังออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ทำให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลง จากราคากิโลกรัมละ 75 บาท เป็นกิโลกรัมละ 71-75 บาท 

     ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,200 บาท (บวก/ลบ 72)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว


ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

     สัปดาห์นี้ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดสมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 37 บาท

     ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 14.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 25 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

       ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้เพียงพอกับการบริโภค ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ในสัปดาห์นี้จึงยืนราคาอยู่ที่ฟองละ 2.90 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ