สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ข้าว ข้าวโพด ไข่ไก่ พาเรดปรับราคาขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

             สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562


ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
       สัปดาห์นี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ราคาเพิ่มขึ้น จากราคาหาบละ 510 บาท เป็นหาบละ 549 บาท เนื่องจากสัปดาห์นี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้ไม่สะดวกต่อการเก็บเกี่ยวและขนส่ง อีกทั้งผลผลิตข้าวโพดนาคงเหลือน้อยลง ส่งผลให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง

       ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 369.5 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่แข็งตัวขึ้น โดยชาวไร่ในสหรัฐอเมริกายังไม่สามารถทำการเพาะปลูกข้าวโพดได้คืบหน้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากอากาศในสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่เพาะปลูกกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

        คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดฤดูกาล 20019/20 ที่ 92.8 ล้านเอเคอร์ โดยมีผลผลิตต่อเอเคอร์อยู่ที่ 176 บุชเชล อีกทั้ง USDA ยังคาดว่าอุปสงค์โดยรวมของข้าวโพดในฤดูกาลหน้าจะเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าปริมาณการส่งออกจะลดลง 25 ล้านบุชเชล อยู่ที่ 2,275 ล้านบุชเชล แต่โดยรวมแล้วสต๊อกข้าวโพดฤดูกาลปัจจุบัน จะเพิ่มขึ้นจาก 2,095 ล้านบุชเชล เป็น 2,485 ล้านบุชเชล แนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

ถั่วเหลือง : ราคาลดลง
         ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 14.75 บาท เป็นกิโลกรัมละ 14.20 บาท
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 835.5 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 299.8 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ทำให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปลูกถั่วเหลืองได้เพียง 9% คืบหน้าจากสัปดาห์ก่อน 3% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 29% โดย USDA

        คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาล 2019/20 จะอยู่ที่ 84.6 ล้านเอเคอร์ ลดลงจากฤดูกาลก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 89.2 ล้านเอเคอร์ และคาดการณ์ผลผลิตในฤดูกาลหน้าจะอยู่ที่ 49.5 บุชเชลต่อเอเคอร์ ด้านอุปสงค์ USDA ออกตัวเลขการส่งออกในฤดูกาลหน้าที่ 1,950 ล้านบุชเชล เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,775 ล้านบุชเชล ด้วยตัวเลขคาดการณ์อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าอุปทาน โดยสต๊อกถั่วเหลืองฤดูกาลหน้าคาดว่าจะลดลงจาก 995 ล้านบุชเชล ซึ่งในฤดูกาลปัจจุบันอยู่ที่ 970 ล้านบุชเชล แนวโน้มราคาถั่วเหลืองต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะเพิ่มขึ้น

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
        ในสัปดาห์นี้ ราคาปลาป่นโดยรวมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 38.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 26.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
       สัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ยังคงมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 425 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 429 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 374 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 377 เหรียญสหรัฐฯ ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศทรงตัว โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,210 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 1,050 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
       เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคยังคงรักษาระดับราคาสุกรที่ 75 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค โดยความต้องการการบริโภคยังมีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กรมปศุสัตว์กำลังผลักดันแผนบริหารจัดการการเลี้ยงทั้ง 6 ภูมิภาค ให้เกิดการแบ่งปันทางเศรษฐกิจกับผู้เลี้ยงทุกขนาดมากขึ้น  ส่งผลให้สัปดาห์นี้ ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทรงตัวอยู่ที่ 75 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาอยู่ที่ตัวละ 2,100 บาท (บวก/ลบ 72)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง


ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
         สัปดาห์นี้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท เนื่องจากยังคงมีปริมาณไก่ใหญ่สะสมในบางพื้นที่ ขณะที่สภาพอากาศร้อนยังคงส่งผลให้ไก่โตช้า ปริมาณผลผลิตจึงสมดุลกับการบริโภค
ด้านลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาทรงตัวที่ตัวละ 22 บาท        
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น
        ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สัปดาห์นี้ราคาเพิ่มขึ้น จากฟองละ 2.70 บาท เป็นฟองละ 2.80 บาท เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงเปิดภาคเรียน ซึ่งความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น สวนทางกับปริมาณผลผลิตที่ลดลงต่อเนื่อง จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดโดยส่งผลกระทบกับการให้ผลผลิตของแม่ไก่ ทำให้ราคาไข่ไก่ปรับสูงขึ้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ