กระทรวงเษตรฯดันเปิด 2 เส้นทางใหม่ ผ่าทางตันส่งออกผลไม้ไทย-จีน

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ ผ่าทางตันส่งออกผลไม้ไทยไปยังจีน เร่งจัดทำพิธีสารเปิดเส้นทางการขนส่งใหม่เพิ่มอีก เส้นท “R12-ด่านตงซิง” หลังผู้ประกอบการส่งประสบปัญหาการล้าช้า สร้างความเสียหายให้ทุเรียนไทยจำนวนมาก ชี้มาจาก 3 สาเหตุ “ระเบียบใหม่ของจีน-การจัดการโลจิสติกส์-การจัดพื้นที่การเดินรถในด่านโหย่วอี้กวน”

         นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับทราบปัญหาจากผู้ประกอบการค้าผลไม้กรณีการส่งออกผลไม้ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลนี้ คือทุเรียน ผ่านเส้นทางบกเข้าทางลาวและเวียดนามเพื่อเข้าจีนนั้น ในช่วงเดือนเมษายนปีนี้พบปัญหาจราจรทำให้การขนส่งล่าช้า3 – 4 วัน เนื่องจากต้องรอคิวที่ชายแดนฝั่งเวียดนาม ณ ด่านโหย่วอี้กวน ส่งผลต่อคุณภาพสินค้าเพราะชายแดนเวียดนามมีปลั๊กไฟไม่เพียงพอสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ความเย็น นอกจากนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้ไม่มีรถหัวลากมารับสินค้าที่รอเปลี่ยนหัวลากที่ฝั่งลาวทำให้สินค้าติดค้างที่ลาวอีก3 – 4 วันจึงได้มอบหมายให้นางสาวปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่    นครกวางโจวประสานผู้นำเข้าและศุลกากรจีนเพื่อติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

         ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบสาเหตุเกิดจาก 1. จีนจัดระเบียบการค้าชายแดนใหม่ โดยจัดทำระบบ Single Window ซึ่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของรถขนส่งสินค้าและระบบการแจ้งสำแดงสินค้าเข้าด้วยกัน โดยจะต้องกรอกข้อมูลเข้าระบบล่วงหน้า (ชิปปิ้งเป็นผู้กรอกข้อมูล) และใช้ระบบถ่ายรูปตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกันในการตรวจปล่อยรถอัตโนมัติเมื่อรถถึงด่านโหย่วอี้กวน เพื่อให้ตรวจปล่อยรถได้รวดเร็ว โดยเริ่มทดสอบระบบในเดือนเมษายน 2562 และเริ่มใช้จริงตั้งแต่ พฤษภาคม 2562  แต่ปรากฏว่าระบบการเชื่อมโยงข้อมูลยังไม่สมบูรณ์และระบบยังไม่เสถียร ทำให้เมื่อมีรถจำนวนมากมาถึงด่านไม่สามารถอ่านข้อมูลเพื่อตรวจปล่อยได้ต้องวนไปเข้าคิวใหม่และตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง การตรวจปล่อยจึงล่าช้ามากซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะด่านฝั่งเวียดนามเท่านั้นแต่เกิดที่ด่านฝั่งจีนเช่นกันทำให้เกิดปัญหารถขาดช่วงจากจีนเพื่อมารับสินค้าไทยด้วย นอกจากนี้การกรอกข้อมูลรถในระบบใหม่นี้มีการจำแนกรถหลายรูปแบบทำให้เข้าใจไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่จีนกับผู้กรอกข้อมูลและมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันกับข้อมูลที่ระบบตรวจปล่อยระบุไว้ส่งผลให้ไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจปล่อยรถอัตโนมัติได้

           2. ปัญหาการจัดการโลจิสติกส์ ถนนจากเวียดนามและจีนค่อนข้างเล็กแคบแต่มีสินค้าเข้าและออกมากโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียนเข้าจีนเป็นจำนวนมากซึ่งมีปริมาณมากกว่าปีก่อนหน้าหลายเท่าตัวทำให้ช่วงสินค้าเข้ามากจะเข้าจุดรอคิวนี้ใช้เวลา   วันก่อนเข้าด่านจีน และ 3. การจัดพื้นที่การเดินรถในด่านโหย่วอี้กวนเอง ซึ่งมีเส้นทางเดินรถขาเข้าและออกอยู่บริเวณเดียวกัน  ทำให้รถที่ถูกสุ่มตรวจจากศุลกากรจีนต้องใช้เวลารอคิวเช่นกัน ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นเบื้องต้น รัฐบาลท้องถิ่นเมืองผิงเสียงได้แก้ไขปัญหาโดยให้ใช้ระบบ manual แทนในบางช่วงเวลาในระหว่างที่พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ดีขึ้นรวมทั้งรัฐบาลท้องถิ่นได้ร่วมกับศุลกากรจัดอบรมการใช้ระบบใหม่ให้กับชิปปิ้งเพื่อกรอกข้อมูลให้ถูกต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันซึ่งพบว่าปัญหาคลี่คลายในระดับหนึ่ง

           รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า สำหรับการสุ่มตรวจผลไม้ไทยนั้นไม่ได้ถูกสุ่มตรวจเข้มงวดถึง 100 เปอร์เซ็นต์ตามที่หลายฝ่ายเข้าใจและเป็นข่าวว่าเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรติดขัดที่ด่านโหย่วอี้กวน  ในข้อเท็จจริงแล้วสินค้าจะถูกสุ่มตรวจมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประวัติการตรวจพบปัญหาของบริษัทนั้นๆ ส่วนกรณีการตรวจพบแมลงศัตรูพืชในทุเรียนไทยราว 1,000 ครั้งนั้น เป็นเหตุการณ์เก่าที่เกิดขึ้นช่วงครึ่งปีแรกของปี  2561 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดย กรมวิชาการเกษตร ได้จัดระบบควบคุมคุณภาพเข้มงวด  รวมทั้งเร่งให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรขึ้นทะเบียน GMP และ GAP ซึ่งจีนพอใจในระบบควบคุมที่ไทยดำเนินการเนื่องจากผลการตรวจพบแมลงศัตรูพืชลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร ล้ง ผู้ประกอบการส่งออกทหรืออื่นๆ  ให้ความสำคัญและเข้มงวดการควบคุมคุณภาพทุเรียนและผลไม้ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตลาดเป็นการรักษาและขยายตลาดส่งออกผลไม้ของไทย

           “กระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอกับจีนในการประชุมคณะกรรมการสุขอนามัยพืชไทยจีนครั้งล่าสุดและการประชุมอื่นๆ เพื่อเปิดเส้นทางผลไม้ส่งออกจากไทยไปจีนผ่านเส้นทางบกเพิ่มขึ้น เส้นทาง คือ เส้นทาง R12 และเส้นทางเข้าด่านตงซิง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มด่านส่งออกฝั่งไทย คือ นครพนมและเพิ่มด่านนำฝั่งจีนเข้าคือด่านตงซิงซึ่งเพิ่งได้รับอนุมัติจากรัฐบาลจีนให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการจัดทำและหารือรายละเอียดของพิธีสารก่อนลงนามต่อไปเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางตลาดส่งออกผลไม้ไทยไปจีนในอนาคตอันใกล้นี้” นางสาวดุจเดือน กล่าว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ