สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ ไข่ไก้ขยับขึ้น แต่ข้าวลดลง

  •  
  •  
  •  
  •  

          สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 22-26 เมษายน 2562


ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้ยังคงมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณผลผลิตมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ราคาทรงตัวที่หาบละ 540 บาท
       ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 เมษายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 346.75 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดอ่อนตัวลง เนื่องจากผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้น จากสภาพอากาศบริเวณพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยชาวไร่ได้ทำการปลูกข้าวโพดไปแล้ว 6% เพิ่มขึ้น 3% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีอยู่มากซึ่งอยู่ที่ 12%           

       อย่างไรก็ตามมีพยากรณ์อากาศว่าในสัปดาห์หน้าปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นอีก ทำให้คาดการณ์ว่าการเพาะปลูกจะยังคงล่าช้าไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ด้านอุปสงค์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานยอดส่งออกข้าวโพดที่ 947,676 ตัน ซึ่งมากกว่าที่เคยมีการวิเคราะห์ไว้ที่ 500,000 – 850,000 ตัน แนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศคาดว่าจะลดลง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 14.75 บาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในท้องตลาดยังคงสมดุลกับการใช้
       ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 เมษายน 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 855.25 เซนต์/บุชเชล ส่วนกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2562 ราคาอยู่ที่ 300.4 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่อ่อนตัวลง สืบเนื่องจากปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองที่ออกสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ชาวไร่ในสหรัฐฯ เริ่มเพาะปลูกถั่วเหลืองไปแล้ว 1% น้อยกว่าค่าเฉลี่ยเพียงเล็กน้อยที่อยู่ 2%
       ด้านอุปสงค์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา USDA รายงานยอดส่งออกถั่วเหลืองที่ 382,071 ตัน ซึ่งอยู่ในช่วงที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ 350,000 – 800,000 ตัน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยจากจำนวนสุกรในจีนที่ลดลงเป็นจำนวนมาก กระทรวงเกษตรจีนได้คาดว่าถั่วเหลืองนำเข้าในประเทศปีนี้จะลดลงจากที่เคยดาดการณ์ไว้ 88 ล้านตัน เป็น 85 ล้านตัน แนวโน้มราคาลดลง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
การซื้อขายปลาป่นตลาดในประเทศและต่างประเทศยังคงทรงตัวต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาเรื่อยๆ แต่ประเทศผู้นำเข้าต่างรอการประกาศโควต้าการจับปลารอบใหม่ของเปรู ที่คาดว่าน่าจะทำให้ทิศทางตลาดชัดเจนขึ้น ขณะเดียวกันช่วงหลังสงกรานต์การจับปลาภายในประเทศทำได้ดี และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ก็มีการรับซื้อเพิ่มขึ้น ปริมาณผลผลิตจึงสมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 38.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท
       ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 26.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง


       การซื้อขายข้าวขาวตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้อ่อนตัวลงเพราะความต้องการชะลอตัว อีกทั้งผู้ส่งออกชะลอการซื้อ เนื่องจากซื้อข้าวเพื่อส่งมอบครบตามคำสั่งที่ผ่านมาแล้ว ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาจากตันละ 432 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 422 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 375 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 372 เหรียญสหรัฐฯ
       ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,230 บาท เป็นกระสอบละ 1,2010 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ยืนราคาที่กระสอบละ 1,050 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน

สุกร : ราคาทรงตัว
       ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ยืนราคาอยู่ที่ 72-78 บาทต่อกิโลกรัม จากปริมาณผลผลิตสุกรที่สมดุลกับการบริโภค
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 2,100 บาท (บวก/ลบ 70)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
       ขณะนี้ไม่มีไก่ใหญ่เหลือสะสม และสภาพอากาศร้อนทำให้ไก่โตช้า กระทบปริมาณไก่เนื้อในท้องตลาด อย่างไรก็ตามปริมาณยังคงเพียงพอกับการบริโภค เพราะยังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อยืนราคาที่กิโลกรัมละ 35 บาท
       ด้านลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาเพิ่มขึ้นจากตัวละ 10 บาท เป็นตัวละ 15 บาท        
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น
       ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ในสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้นจากฟองละ 2.50 บาท เป็นฟองละ 2.60 บาท สืบเนื่องจากการปลดแม่ไก่ยืนกรงของเกษตรกร กอปรกับสภาพอากาศร้อนจัดทำให้ผลผลิตไข่ไก่ในท้องตลาดลดลง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ