สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ หมู-ข้าว ราคาปรับขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

      สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

             วันที่ 7-11 มกราคม 2562


ข้าวโพด : ราคาลดลง
สัปดาห์นี้เริ่มมีปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ราคาอ่อนตัวลงเป็นหาบละ 597 บาท จากสัปดาห์ที่แล้วหาบละ 621 บาท
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกประจำวันที่ 10 มกราคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 376.25 เซนต์/บุชเชล โดยกระทรวงเกษตรประเทศบราซิล (CONAB) ได้ออกประกาศตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดประเทศบราซิลอยู่ที่ 90.10 ล้านตัน แม้จะมากกว่าที่ตลาดเคยประมาณการไว้ แต่ก็ยังต่ำกว่าที่ทาง USDA คาดการณ์ ส่วนสถานการณ์การเพาะปลูกที่ประเทศอาร์เจนตินา สถานการณ์ค่อนข้างดี คุณภาพของข้าวโพดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก อยู่ที่ 51.1% สูงกว่าปีที่แล้วที่อยู่ระดับ 29.3 % ทั้งนี้ยังไม่มีอุปสงค์ใหม่ๆ เข้ามาในตลาด
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 14.60 บาท
ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 10 มกราคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2562 ราคาอยู่ที่ 906.75 เซนต์/บุชเชล ส่วนกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2562 ราคาอยู่ที่ 316.80 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ด้านอุปสงค์ ตลาดยังไม่มียอดสั่งซื้อสินค้าเกษตรมากนัก
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
สถานการณ์ปลาป่นสัปดาห์นี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งซื้อจากผู้ประกอบการมากนัก ส่งผลให้ราคาปลาป่นทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้งราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 45.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 36.70 บาท ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 37.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
สัปดาห์นี้ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศปรับสูงขึ้น เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งตัว ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ปรับขึ้น จากราคาตันละ 424 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 432เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. เพิ่มขึ้นจากตันละ 369 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 375 เหรียญสหรัฐฯ
ส่วนด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ทรงตัวที่กระสอบละ 1,240 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,060 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง


สุกร : ราคาเพิ่มขึ้น
ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้จะผ่านช่วงเทศกาลปีใหม่มาแล้ว โดยราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยืนแข็งที่ 68-75 บาทต่อกิโลกรัม
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 1,800 บาท (บวก/ลบ 64)
แนวโน้ม:คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
สภาพอากาศที่ยังหนาวเย็น เป็นปัจจัยบวกต่อเทศกาลการท่องเที่ยว ส่งผลให้การบริโภคเนื้อไก่และการจับจ่ายยังดีต่อเนื่อง ขณะที่ไก่ใหญ่ในฟาร์มมีปริมาณลดลง ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ยังทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท
ส่วนลูกไก่เนื้อทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ยืนราคาที่ตัวละ 11 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ในสัปดาห์นี้การซื้อขายไข่ไก่มีความคล่องตัวขึ้น กอปรกับปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลง เนื่องมาจากการปลดไก่แก่ไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ส่งผลให้ไข่ไก่สะสมมีปริมาณลดลง ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ จึงทรงตัวอยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท แนวโน้มยืนแข็งและมีโอกาสปรับตัวดีขึ้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ