สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ข้าวโพดราคาดีขึ้นต่อเนื่อง

  •  
  •  
  •  
  •  

           สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

                                วันที่ 22-26 ตุลาคม 2561

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
        ช่วงนี้ชาวไร่เริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และทยอยนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้น แม้ว่าจะมีพ่อค้าทยอยเก็บผลผลิตเพื่อเก็งกำไร ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากราคาหาบละ 588 บาท เป็นหาบละ 600 บาท
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 368.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องจากสภาพอากาศโดยรวมเอื้ออำนวยต่อผลผลิต โดยขณะนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณ 49% ประกอบกับเงินดอลลาร์แข็งค่า จึงกระทบต่อการส่งออก และราคาเอทานอลที่ลดลงอย่างมาก ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ สหรัฐอเมริกา ได้คาดการณ์สต็อกข้าวโพดโลกว่าจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มราคายืนอ่อน
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
        ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ ยังทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 16.00 บาท
ส่วนราคากากถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลือง ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 850.25 เซนต์/บุชเชล  และกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 306.10 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เป็นผลจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองมีความคืบหน้ามากกว่าที่คาดการณ์ โดยสามารถดำเนินการแล้วประมาณ 53%  หลังจากประสบปัญหาความล่าช้าในช่วงก่อนหน้านี้ เนื่องจากภาวะฝนที่ตกชุก สำหรับการส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐฯมีน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 20.7% ทางด้านบราซิลปลูกถั่วเหลืองฤดูใหม่แล้ว ภายใต้สภาพอากาศที่เอื้ออำนวย  ขณะที่อาร์เจนตินาจะเริ่มเพาะปลูกฤดูใหม่เร็วๆนี้
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
        ขณะนี้เป็นช่วงที่ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นน้อย  เนื่องจากผู้เลี้ยงชะลอการเลี้ยง  ตามภาวะตลาดส่งออกที่ยังไม่กระเตื้องเท่าที่ควร กอปรกับการเลี้ยงกุ้งเข้าสู่ช่วง Low Season ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยปลาป่นเกรดกุ้งราคากิโลกรัมละ 50.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 44.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 40.70 บาท
ส่วนปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 42.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 38.70 บาท

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน

ข้าว : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ทยอยออกสู่ตลาด ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมอ่อนตัวลงเล็กน้อย โดยข้าวขาว 100 % ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 434 เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 431 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 360 เหรียญสหรัฐฯ  เป็นราคาตันละ 357 เหรียญสหรัฐฯ
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยในปี 2561 ไว้ที่ 11 ล้านตัน  โดยการส่งออกข้าวในช่วงกว่า 9 เดือนที่ผ่านมา มีปริมาณรวม 8.932 ล้านตัน
ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศราคาทรงตัว โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,280 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ราคากระสอบละ 1,020 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว
สุกร : ราคาทรงตัว
                    สัปดาห์นี้ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดสมดุลกับการบริโภค ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจึงทรงตัวที่ 63-67 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้เทศกาลงานทอดกฐินที่มีระยะเวลา 1 เดือนหลังจากออกพรรษา เป็นงานบุญงานใหญ่ที่เป็นปัจจัยบวกสำหรับความต้องการบริโภคเนื้อสุกร
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาตัวละ 1,700 บาท (บวก/ลบ 60)
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
        การบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีภาวะดีขึ้น เนื่องจากผ่านพ้นช่วงเเทศกาลกินเจ ขณะเดียวกันโรงเรียนเริ่มทยอยเปิดภาคเรียน  และเข้าสู่เทศกาลออกพรรษา ต่อด้วยงานบุญกฐิน  ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น  โดยราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อยังทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท
ส่วนลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวที่ตัวละ 10.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ราคาลดลงจากตัวละ 13 บาท เป็นตัวละ 11 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว   
ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไป ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.30 บาท  ทั้งนี้มีปัจจัยบวกจากโรงเรียนที่เริ่มทยอยเปิดภาคเรียน จึงคาดว่าการบริโภคไข่ไก่จะเริ่มกระเตื้องขึ้น
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัวที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ