ดึงเอสซีจี โซลูชั่น-แกรนด์โฮมมาร์ท เข้าเป็น “ร้าน มอก.”

  •  
  •  
  •  
  •  

สมอ. ขยายเครือข่ายร้าน มอก. ทั่วประเทศ 84 ราย 646 สาขา ล่าสุดดึง เอสซีจี โซลูชั่น และแกรนด์โฮมมาร์ท เข้าเป็น “ร้าน มอก.” สร้างร้านค้าคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทย แนะ 3 ขั้นตอนขอเป็น “ร้าน มอก.”
          นายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ. เปิดตัวโครงการร้าน มอก. ตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีร้านจำหน่ายทั่วประเทศเข้าร่วมเป็น “ร้าน มอก.” แล้ว 84 ราย 646 สาขา ล่าสุดร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG หรือ เอสซีจี โซลูชั่น จำนวน 14 ราย และบริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด จำนวน 1 ราย 6 สาขา สมัครเข้าร่วมเป็น “ร้าน มอก.” ด้วย

[adrotate banner=”3"]

           โครงการนี้ เป็นโครงการที่ผลักดันให้ร้านค้าจำหน่ายทั่วไป มาเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็น “ร้าน มอก.” โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้1. ต้องมีสถานที่ตั้งในประเทศไทย และมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรืออื่นๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง,2. ต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับ ที่มาจากผู้ทำ หรือผู้นำเข้าที่มีใบอนุญาตจาก สมอ. กรณีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่มาตรฐานบังคับ ต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานด้วย, และ3. ต้องมีการคัดเลือกผู้ทำ ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. มีการตรวจรับผลิตภัณฑ์เพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของร้าน มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนและดำเนินการกับข้อร้องเรียน และมีการจัดเก็บบันทึกผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน

         สำหรับขั้นตอนการเป็น “ร้าน มอก.” ร้านจำหน่ายต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ยื่นคำขอต่อ สมอ. ตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารรับรองการเป็นนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า หรืออื่นๆ ที่เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มีหลายสาขา ต้องระบุที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสถานที่ตั้งร้านสาขาทั้งหมดที่จะเข้าร่วม ,2. สมอ. จะดำเนินการตรวจสอบร้านจำหน่ายตามเกณฑ์ที่กำหนด และหากผ่านตามเกณฑ์ จะมอบใบรับรองและขึ้นบัญชีเป็น “ร้าน มอก.” ,3. ร้านจำหน่ายที่ได้เป็น “ร้าน มอก.” สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” ได้

             เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “ร้าน มอก.” จะดำเนินการขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ร้านจำหน่ายตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นกลไกสำคัญทางการตลาดในการสกัดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
            ขอเชิญชวนร้านจำหน่ายทั่วไปสมัครเข้าร่วมเป็น “ร้าน มอก.” สำหรับรายละเอียดและรายชื่อร้าน มอก. ทั้งหมด สามารถสืบค้นได้ที่ http://pr.tisi.go.th หรือสแกน QR Code หรือติดต่อได้ที่ โทร. 0 2202 3431, 0 2202 3429 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ